Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä – Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Tervetuloa seminaariin!

Miten löydämme ratkaisuja tulevaisuuden kannalta kriittisiin kysymyksiin, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen?
ALL-YOUTH, IBC-Carbon ja SOMPA tutkimushankkeet järjestävät yhteisen seminaarin torstaina 12.11.2020, klo 12.00–16.00.

Ohjelma:

12.00 Seminaari alkaa

12.20 Metsien eri käyttömuotojen ja ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen
● IBC-Carbon: Metsänkäytön vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään
Kommenttipuheenvuorot:
● ALL-YOUTH: Nuorten metsänomistajien tavoitteet metsissään: kuinka tieto ja vastuu siirtyvät?
● SOMPA: Metsien hiilinielut ja turvemaiden kasvihuonekaasupäästöt kartalla – missä ja miten tulisi edistää siirtymää ilmastoviisaisiin metsänkäsittelytapoihin

13.35 Ilmastopäästöjen vähentäminen turvemaiden käytössä
● SOMPA: Turvemaiden viljelyn ja metsänhoidon vaihtoehtoisia menetelmiä ja tuotantoketjuja
Kommenttipuheenvuorot:
● ALL-YOUTH: Nuoren metsänomistajan näkökulma jatkuvapeitteiseen kasvatukseen
● IBC-Carbon: Vesien ruskettumisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

14.55 Miten vastaamme tietoähkyyn?
● ALL-YOUTH: Tieto kiertoon -mallilla lievennystä nuorten ja aikuisten ilmastohuoleen

Kommenttipuheenvuorot:
● IBC-Carbon: Arvokkaat monimuotoisuus- ja hiilimetsät – tietoa kansalaisille ja päättäjille
● SOMPA: Turvemaiden päästösäästöt suhteessa arkielämän päästöihin

16.00 Seminaari päättyy

Voit ilmoittautua oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/5009DC6839BA7461
Tarkempi osallistumisohje lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.
Kutsua saa vapaasti jakaa eteenpäin.

Lisätietoja:
● IBC-Carbon, Minna Pekkonen, minna.pekkonen@ymparisto.fi, p. 0295 251 779
● SOMPA, Kati Berninger, kati.berninger@tyrskyconsulting.fi, p. 040 879 8713
● ALL-YOUTH, Nina Tokola, nina.tokola@uef.fi, p. 050 3031909

IBC-Carbon tutkii ja kehittää menetelmiä, joilla voidaan sovittaa yhteen metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu, hiilen varastointi ja sidonta sekä metsien muiden ekosysteemipalvelujen käyttö.

SOMPA kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter