Vaalibotti tukena äänestämisessä – ALL-YOUTH toi tutkimustiedon kysymysten pohjaksi

Vaalibotti on yksi tuki nuorten osallistumisessa yhteiskuntaan. Ilmasto- ja yhdenvertaisuuskysymykset kiinnostavat erityisesti.

Mikä saa nuoret äänestämään? Yle Kioskin, Sitran ja ALL-YOUTHin yhteistyönä rakennettu vaalibotti on yksi kokeilu. Äänestysluvut halutaan saada nousuun, jotta nuorten ajatukset tulisivat sitä kautta edustetuksi vahvemmin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Allianssi kysyi samaa kysymystä viime syksynä 15-19 -vuotiailta nuorilta. Mitä 2390 nuorta sitten vastasivat? Mikä on heille tärkein syy äänestää? 75,1 prosenttia näistä nuorista vastasi, että he äänestävät, koska haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisesti tärkeään kysymykseen.

Muita syitä nuorten äänestämiselle on, että 63,4 prosenttia vastaajista koki äänestämisen velvollisuudekseen ja 54,7 prosenttia katsoi löytävänsä puolueen, joka ajaa tärkeitä asioita.

Tulokset ovat kiinnostavia, sillä vastoin yleisiä odotuksia, nuorten äänestäjien syyt äänestää eivät välttämättä poikkea paljoakaan vanhemmista ikäluokista. Toisaalta nuoret kokevat joitain haasteita äänestyspäätöksensä tekemisessä. Esimerkiksi vain 45 prosenttia nuorista vastanneista koki, että he löytävät samaistuttavan ehdokkaan.

Mitkä asiat nuoret kokevat yhteiskunnallisesti tärkeiksi?

Näitä ja muita tutkimustietoja käytettiin pohjana ja inspiraationa, kun vaalibottia nuorille rakennettiin viime syksynä. Koska niin moni nuori kokee äänestämisen motiivikseen tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset, ALL-YOUTHin tutkijoille heitettiin erittäin hankala kysymys: mitkä ovat tärkeimmät kymmenen kysymystä, josta nuoret ovat kiinnostuneet, jotta he voisivat löytää sen puolueen, joka niitä parhaiten ajaa.

Nuoret ovat moninainen ryhmä, jossa kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. On toki havaittu tutkimuksessa nuorten ryhmille tyypillisiä kiinnostuksen kohteita, mutta kun valitaan yhden ryhmän kiinnostuksen kohde, voidaan sulkea huomaamatta toisen ryhmän kiinnostuksen kohteita ulos.

Päätimme lähestyä kysymystä useiden tuoreiden aineistojen kautta, jotta tunnistamistyö olisi kattavaa: Demi-lehden kanssa yhteistyössä toteutetun kyselyn, työpajatulosten, Nuorisobarometrin, nuoria koskevan tilastotiedon, Allianssin kyselyiden, Lasten suojelun keskusliiton kyselyn ja muun tutkimuskirjallisuuden avulla. Näiden kautta ristiinvalotettiin ja haarukoitiin niitä teemoja, jotka nuoret kokevat yhteiskunnallisesti merkittäväksi.

Ilmasto ja yhdenvertaisuus nousivat esiin

Tietyt teemat nousivat useista aineistoista selkeästi esiin. Viime aikaisen tutkimuksen mukaan nuoria kiinnostavat ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Se on näkynyt viime aikoina myös ilmastolakkoina tai nuorten perustamana ilmastoveivi2019-kampanjana. Sen vuoksi vaalibotin kysymykset alkavat ilmastonmuutosaiheella. Lisäksi eri yhteyksissä on noussut esiin nuorten kiinnostus esimerkiksi translakiin ja vihapuheeseen liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä. Toisaalta kysymyksissä on esimerkiksi huumeisiin liittyviä kysymyksiä, jotka kiinnostavat osaa ikäryhmästä paljon.

ALL-YOUTHin tutkijat pohtivat myös, että vaalibotin vahvuus voisi perinteisistä vaalikoneista poiketen olla tiedon lisääjänä. Omaa mielipidettä ei tarvitse muodostaa kylmiltään, vaan botti voi kertoa tai näyttää videoita eri teemoista. Tutkijamme nostivat myös esiin, että botin kanssa olisi hyvä tehdä käyttäjätestaamista ja niin Yle olikin tehnyt.

Vaalibotin lopputulokseen voitte perehtyä täältä: vaalibotti.yle.fi/. Myös Allianssin vaalikoneeseen kannattaa tutustua ja vinkkailla nuorille: nuortenvaalikone.fi. Kouluissa on mahdollista järjestää myös Nuorisovaalit: https://www.alli.fi/vaikuttaminennuorten-osallisuus/nuorisovaalit. Lisäksi virallista tietoa vaaleista löytää oikeusministeriön vaalisivuilta: Eduskuntavaalit 2019 / Ehdokkaat / Koko maa

Vaalien lisäksi muutkin vaikuttamiskeinot kiinnostavat

Nuoret ovat julkisuudessa nostaneet voimakkaasti esiin ajatuksiaan ilmastopolitiikasta. Tämä voi nostaa äänestysprosenttia vaaleissakin. Toivomme, että vaalibotti on tukena kun äänestyspäätöksiä tehdään.

Jos äänestämisluvut eivät nouse, ei ole silti syytä huolestua. Allianssin aineistosta nousee esiin, että nuoret ovat tunnistaneet kansalaisaloitteen rinnakkaisena vaikuttamisen keinona tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vastanneista 42,6% koki kansalaisaloitteen hyväksi keinoksi vaikuttaa ja 51,8% vastasi allekirjoittavansa ehkä kansalaisaloitteen, jos se on tärkeä.

Nuorten vaikuttaminen ei typisty esimerkiksi somevaikuttamiseen. Sitä vaikuttamisen keinoa oli käyttänyt 23,5 prosenttia vastanneista. Vastaajista 53,2 prosenttia oli osallistunut yhdistystoimintaan, 48,6 prosenttia oppilaskunta- tai opiskelijakuntatoimintaan, 37,5 prosenttia tutor-, tukioppilas-, isos- tai protuleiriohjaamiseen 30,3 prosenttia. Tärkeitä yhteiskunnallisia osallistumisen muotoja kaikki.

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 14.4.2019 ja ennakkoäänestys on kotimaassa 3.-9.4.2019.

 

Heta Heiskanen

Oikeudellisten esteiden ratkaisut -osatutkimuksen tutkija

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

 


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter