Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Työ ja toimeentulo sekä nuorten kansalaisena toimimisen mahdollisuudet (jakso 3)

Tässä jaksossa aiheena on työ ja toimeentulo sekä nuorten kansalaisena toimimisen mahdollisuudet. Ariela keskustelee Jenni Kallion ja Susanna Ågrenin kanssa siitä, miten nuoret näkevät suomalaisen yhteiskunnan ja tähän kuulumisen. Onko työ edelleen yhteiskunnallisen osallistumisen normi, ja jos näin on, millaisia ongelmia tästä voi seurata nuorten osallisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta? Jenni ja Susanna työskentelevät Tampereen yliopistossa ja ovat tehneet tutkimusta ALL-YOUTH-hankkeessa.

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Ilmasto- ja ympäristökriisit ja kestävä hyvinvointi (jakso 2)

Tämän jakson aiheena on ilmasto- ja ympäristökriisit ja kestävä hyvinvointi. Mikä on nuorten rooli ilmasto- ja ympäristökriisien ratkomisessa? Entä millä keinoin nuoret itse ovat pyrkineet vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja näitä koskevaan politiikkaan? Arielan kanssa nuorten toiminnan tavoista ja heidän osallistumistaan tukevista rakenteista ja menetelmistä keskustelevat ALL-YOUTH-hankkeen varajohtaja Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta ja Heta Heiskanen ympäristöministeriöstä.

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Nuoret ja rauha (jakso 1)

Podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustellaan nuorista ja rauhasta. Mitä on arkinen rauha ja miksi tätä pitää tutkia? Millaisena arkinen rauha näyttäytyy, kun tätä tarkastellaan nuorten näkökulmasta? Arielan vieraina ovat Eeva Puumala ja Anna Sofia Suoranta Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRIsta. Eevan ja Anna Sofia tutkivat yhteiseloa moninaistuvissa ja erilaistuvissa yhteisöissä EmergentCommunity-tutkimushankkeessa.