”Unohdin kuoretta lipotessa koko maailman!” Omavaraistieto kiertoon -hankkeessa opitaan omavaraisosaamista ja löydetään merkityksiä

Omavaraistieto kiertoon -hankkeessa siirretään omavaraistaitoja koskevaa osaamista sukupolvelta toiselle. Hankkeessa on testattu ALL-YOUTH-tutkimushankkeen kanssa kehitettyä Tieto kiertoon -toimintamallia. Ensimmäisen toimintakauden satona oli kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä monenlaisen merkityksellisen toiminnan äärellä. 

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Työ ja toimeentulo sekä nuorten kansalaisena toimimisen mahdollisuudet (jakso 3)

Tässä jaksossa aiheena on työ ja toimeentulo sekä nuorten kansalaisena toimimisen mahdollisuudet. Ariela keskustelee Jenni Kallion ja Susanna Ågrenin kanssa siitä, miten nuoret näkevät suomalaisen yhteiskunnan ja tähän kuulumisen. Onko työ edelleen yhteiskunnallisen osallistumisen normi, ja jos näin on, millaisia ongelmia tästä voi seurata nuorten osallisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta? Jenni ja Susanna työskentelevät Tampereen yliopistossa ja ovat tehneet tutkimusta ALL-YOUTH-hankkeessa.

Kirjoituksia kestävästä hyvinvoinnista, osa 4: Nuori kansalainen – arvokas ammattilainen ja yhteiskunnan jäsen? Kriittisen tutkimuksen näkökulmia nuorten hyvinvointiin ja osallisuuteen

Työmarkkinakansalaisuudesta on tullut normi ja malli, joka määrittää monien nuorten käsityksiä siitä, miten yhteiskunnassa tulee toimia, jotta siinä tulee hyväksytyksi. Työmarkkinat ovat kuitenkin muuttuneet yhä epävarmemmiksi ja vaativammiksi, ja nuorten työelämään pääsy ja siinä pärjääminen ovat vaikeutuneet. Nuoret kokevat yhä enemmän paineita, millä on vaikutuksia myös heidän hyvinvointiinsa.