Vilka är vi?

Projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF), vars uppgift är att finansiera långsiktig forskning i programformat som producerar lösningar för betydande utmaningar inom det finländska samhället.

Projektet leds av professor, Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet.

Projektets ställföreträdande ledare är professor, Irmeli Mustalahti, Östra Finlands universitet.

Projektets planerare är Maaria Hartman, Tammerfors univeristet maaria.hartman@tuni.fi

Ansvarig för växelverkan inom projektet är forskare, Reetta Mietola, Helsingfors universitet. 

Delstudien Med jämlik ungdom som mål

Ledare för delstudien, forskare, FD Reetta Mietola, Helsingfors universitet
reetta.mietola@helsinki.fi

 

Doktorand, PM Anna Suni, Helsingfors universitet
anna.suni@helsinki.fi

 

 

 

PD Jenni Mölkänen, Helsingfors universitet
jenni.molkanen@helsinki.fi

 

 

 

Delstudien Från drömmar till verklighet

Ledare för delstudien, professor, PD Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet
paivi.honkatukia@uta.fi
Forskningsintressen: unga, genus, etnicitet och rasifiering, avvikande beteende, social kontroll

 

 

Projektets planerare Maaria Hartman, Tammerfors univeristet maaria.hartman@tuni.fi

 

 

Forskare

Jenni Kallio, Tammerfors universitet
Doctorand
jenni.kallio@tuni.fi

 

 

Susanna Ågren, Tammerfors universitet
Doctorand
susanna.agren@tuni.fi

 

 

Annika Valtonen, Tammerfors universitet
annika.valtonen@tuni.fi

 

Delstudien Med digitala lösningar som mål

Ledare för delstudien, professor, TkD Kaisa Väänänen, Tammerfors universitet
kaisa.vaananen@tut.fi
Forskningsintressen: användarupplevelse, användarbehov, nya digitala lösningar, delaktiggörande formgivning, mobil- och ubikteknologi

 

 

Forskare

FT Jari Varsaluoma, Tammerfors universitet
jari.varsaluoma@tut.fi
Forskningsintressen: användarupplevelse, användarfokuserad formgivning

 

 

Delstudien Lösningar på juridiska problem

Ledare för delstudien, professor, AVD Jukka Viljanen, Tammerfors universitet
jukka.viljanen@uta.fi
Forskningsintressen: mänskliga rättigheter och statsförfattningsrätt

 

 

 

Forskare

Bruna de Castro e Silva, Tampere University
Doctorand
bruna.decastroesilva@tuni.fi

 

 

Henna Juusola, Tampere Univeristy
Doctorand
henna.juusola@tuni.fi 

 

 

 

Delstudien Att skapa hållbar välfärd

Ledare för delstudien, professor, PhD Irmeli Mustalahti, Östra Finlands universitet
irmeli.mustalahti@uef.fi
Forskningsintressen: förvaltning av naturresurser och deltagande

 

 

Forskare

FD Nina Tokola, Östra Finlands universitet
nina.tokola@uef.fi
Forskningsintressen: ungas miljöfärdigheter, interaktiv förvaltning av naturresurser, unga och hållbar utveckling

 

 

Professor, AFD Teppo Hujala, Östra Finlands universitet
teppo.hujala@uef.fi
Forskningsintressen: framtidsforskning, skogsbioekonomi, flerkriteriebedömning, processanalys
Publikationer i tjänsten Google Scholar

 

 

AFD Antti Erkkilä, Östra Finlands universitet
antti.erkkila@uef.fi
Forskningsintressen: ekologisk och social hållbarhet, skogsbioekonomi, klimatförändring, lokal information

 

 

 


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter