ALL-YOUTH

Forskningsprojektet Alla unga vill bestämma över sitt eget liv 2018–2023

Ungas möjligheter att påverka i samhället och världen bör förbättras. Många unga anser att politik inte är en möjlighet för dem och att politiker inte beaktar ungas åsikter. En del unga upplever att de inte åtnjuter någon uppskattning som medlemmar av samhället. Ungas bristande tilltro bör tas på allvar, eftersom det kan leda till frustration och slutligen rubba balansen i samhället. Forskningsprojektet ALL-YOUTH – Alla unga vill bestämma över sitt eget liv strävar efter att hitta lösningar för att aktivera unga.

ALL-YOUTH är ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker färdigheter och hinder för samhällsdeltagande samt uppfattningar om hållbar utveckling, tillväxt och välfärd bland unga i åldern 16–25 år. Projektet producerar nya lösningar för aktivare medborgarskap bland unga utgående från interaktiv förvaltning, rättsstatsprincipen och digitala innovationer samt hållbar utveckling och bioekonomi.


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter