Site icon ALL-YOUTH

Päättäjien ja virkamiesten on varmistettava nuorten äänen kuuluminen maakunnissa

Maakunnallisen nuorisovaltuuston esittelytilaisuudessa Monitoimitalo 13:sta 28. elokuuta nuoret pääsivät kertomaan vanhemmille päättäjille näkemyksiään ja ajatuksiaan siitä, kuinka nuorten toiminta tulisi järjestää ja ottaa huomioon maakunnissa. Tarkoitus olisi muodostaa maakunnallinen nuorisovaltuusto Pirkanmaalle kuntien nuorisovaltuustojen edustajista. Ideana olisi, että kuntiin valitut nuorten edustajat lähtisivät ehdolle maakunnalliseen valtuustoon, jolloin edustajat oltaisiin jo kertaalleen kunnassa valittu halutuiksi edustajiksi.

Nuoret painottivat, että tarkoitus ei ole sulkea pois heitä, jotka eivät vaikuta jo muutenkin aktiivisesti kuntatasolla. Tarkoitus on helpottaa ja vahvistaa demokraattista edustusvalintaa kohdistamalla maakunnallinen valinta kunnassa valittuihin edustajiin. Lisäksi halutaan rakentaa muita avoimia väyliä, myös niin sanottuja epävirallisia ruohonjuuritason väyliä, kaikille nuorille. Ideana on esimerkiksi ollut luoda helposti lähestyttävä maakunnallisen nuorisovaltuuston foorumi, jonne voi kirjoittaa kuka tahansa nuori. Näin nuorten ääntä saataisiin laajemmin kuuluviin.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston suunnitelmaa esitellyt Ville Viikki toimii Nokian nuorisovaltuuston puheenjohtajana ja sen edustajana kaupunginvaltuustossa.

– Valtakunnan tasolla nuoret tarvitsevat innostamista ja kannustamista; kaikkia tarvitaan tulevaisuudessa. Nuorille täytyy antaa tietoa, jotta vaikuttaminen on jokaisen mahdollisuus. Tiedon täytyy päätyä myös päättäjille ja virkamiehille; miksi nuoria tärkeää kuulla, miten nuoria kuullaan? Lisäksi nuorten ja päättäjien tulee ymmärtää, että vaikuttaminen ei ole poliittisiin puolueisiin kuulumista, vaan aitoa, nuorista lähtevää toimintaa, hän sanoo ja jatkaa:

– Paikallisesti (kunnissa) tarvitaan sekä kiinnostuneita nuoria että asioista tiedottamista. Nuorisovaltuustolle tarvitaan ohjaaja, joka on kiinnostunut toiminnasta sekä ymmärtää nuorisovaltuuston päätökset ja ohjaajan päätökset eriävinä kokonaisuuksina. Toisinaan muun muassa vaaliasioihin tarvitaan oikeustieteellistä osaamista.

Viikin mukaan nuoria pääsääntöisesti kuullaan tarpeeksi.

– Etenkin uusi lakimuutos (KL 26 §) on tuonut uutta rotia nuorten kuulemiseen. EVA-arvioinnin osana lapsivaikutusten arviointi, konkreettiset lausunnot, kutsuminen asiantuntijaksi. Vaihtelee kuitenkin kunnittain, hän sanoo.

Toimittava nuorten ehdoilla

”Vaikka vastuu nuorille suunnattujen palvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta on päättäjillä ja virkamiehillä, nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä nuorten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen maakunnassa” sanotaan Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton laatimassa maakunnan nuorisovaltuuston toiminnan oppaassa. Nuorisovaltuustosta säädetään laissa ja maakunnan tehtävänä on huolehtia sen asettamisesta sekä sen toimintaedellytysten järjestämisestä. (Saarikko, Annika & Vehviläinen, Anu 2018.)

Valmista kaavaa ei ole. Valtuuston idea, sen toteutus ja erilaiset toimintatavat rakentuvat eri toimijoiden tiiviissä ja keskustelevassa yhteistyön piirissä. Keskeisenä ajatuksena maakunnallisen nuorisovaltuuston suunnittelussa on ollut nuorten osallistuminen valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa. Tästä hyvä esimerkki on pitkään nuorten vaikuttamisen asiantuntijana toimineen Nuva ry:n vuonna 2017 käynnistämä kolmen vuoden mittainen Manu –hanke, jossa on perustettu kolme maakunnallista pilottinuorisovaltuustoa Kanta-Hämeeseen, Pohjois-Karjalaan ja Uudellemaalle. Niin sanotut ”pilottimanut” vakiinnuttavat toimintaansa ja osallistuvat maakuntansa uudistustyöhön vuoden 2018 aikana ja viimeisenä vuonna 2019 toiminnan vakiinnuttamista jatketaan sekä mallia viedään ympäri Suomea esimerkiksi koulutuksin ja ohjeistuksin. (Louhivuori 2018.)

Suunnittelun ja valmistelun lisäksi nuorille tulee antaa tilaa osallistua myös seurantaan ja arviointiin. Vastuu nuorten palveluiden suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta on päättäjillä ja virkamiehillä, mutta esimerkiksi yhteistyö koulujen kanssa voi olla avainasemassa. (Saarikko & Vehviläinen 2018.) Nuorten ideoiden kuunteleminen laajemmin pelkästään valmisteluvaiheessa ei riitä, sillä laadukkaiden palveluiden takaamiseksi täytyy myös kuunnella jälkikäteen. Kuinka nuoret kokevat ja näkevät ympäristönsä, kun sote- ja maakuntauudistusta ryhdytään toteuttamaan vuoden 2020 alusta alkaen? Laajan hajautetun vastuun sijaan useiden palvelujen järjestäminen keskitetään maakuntiin (Em. 2018).

Yhteistyö eri toimijoiden välillä

Maakunnalliset nuorisovaltuustot näyttäytyvät uudenlaisena, laajempana nuorten vaikuttamisen paikkana. Päättäjillä ja virkamiehillä on uudenlainen vastuu varmistaa, että nuorten ääni kuuluu mahdollisimman laajasti. Kunnalliset nuorisovaltuustot tulevat säilyttämään sijansa paikallisina toimijoina, mutta myös linkkinä maakuntatasolle. Uudet edustajat maakunnallisiin nuorisovaltuustoihin valitaan kuntien nuorisovaltuustojen edustajista (Louhivuori 2018). On huolehdittava, että vuoropuhelu ei jää vain nuorisovaltuustojen väliseksi ja nuorten edustus ei muutu ikään kuin ”tuplaedustukseksi”, jolloin hyvin pieni osa nuorista tulee kuulluksi. Tämä on mietityttänyt myös nuoria, jotka ovat olleet suunnittelemassa maakunnallisia nuorisovaltuustoja.

Heidi-Maria Ristimäki
Oikeudellisten esteiden ratkaisut –osatutkimuksen tutkimusharjoittelija

Lähteet:
Louhivuori, Veera (18.6.2018) Maakunnallinen nuorisovaltuusto on uusi vaikuttamisen paikka. Pirkanmaan verkkolehti. http://verkkolehti.pirkanmaa.fi/2018/06/18/maakunnallinen-nuorisovaltuusto-on-uusi-vaikuttamisen-paikka/ Viitattu: 22.10.2018

Saarikko, Annika (Perhe- ja peruspalveluministeri) & Vehviläinen, Anu (Kunta- ja uudistusministeri) (4.4.2018). Opas maakunnan nuorisovaltuuston toimintaan.
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Opas+maakunnan+nuorisovaltuuston+toimintaan+040418.pdf/7f0c84a8-a5ed-4f5f-b8e8-36132a1d88a7/Opas+maakunnan+nuorisovaltuuston+toimintaan+040418.pdf.pdf Viitattu 22.10.2018

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version