Site icon ALL-YOUTH

Onnistunut avaus yhteistyölle nuorten ja hankekumppanien kanssa

Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista tutkiva ALL-YOUTH-hankkeemme sai innostuneen alun Tampereella 16. tammikuuta. Järjestämämme avausseminaari kokosi yhteen peräti 150 aiheesta kiinnostunutta nuorta, nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon edustajia, tutkijoita ja muita hankekumppaneita.

ALL-YOUTH -tutkimuksen ytimessä on ajatus, että nuorten luottamus yhteiskuntaa kohtaan ja halu luoda yhteiskunnasta itsensä näköinen lisäävät nuorten sitoutumista yhteiskunnan kehittämiseen. Kestävä hyvinvointi edellyttää, että kaikki kansalaiset – myös kaikki nuoret – kokevat, että heillä on mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan. Toimintatutkimuksellisessa hankkeessa kokeilemme ja etsimme yhdessä nuorten kanssa vaikuttamisen tapoja, jotka ovat mielekkäitä kaikille.

Avausseminaari How Can Young People Rule Their World? esitteli kansainvälisiä kokemuksia nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta, hankkeen lähtökohtia sekä keräsi eri toimijoiden ja sidosryhmien toiveita hankkeelle.

Seminaarin avannut Tampereen yliopiston vararehtori Seppo Parkkila listasi joukon suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia, joita hanke voi edelleen vahvistaa nuorten näkökulman mukaan ottaen. Hankkeen johtaja Reetta Toivanen Helsingin yliopistosta esitti ALL-YOUTHin missiona, että hankkeen päätyttyä nuorisokuvamme on nykyistä monipuolisempi.

Seminaarin kansainvälisiä puhujia olivat professori Dana Fusco (York College, City University of New York) ja tutkija Ferran Davesa (Vrije Universiteit Brussel, Tampereen yliopisto). Fusco esitteli nuorisotyön mahdollisuuksia ja tarjoamia lähestymistapoja edistää kestävää hyvinvointia sekä nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Davesa puolestaan pohti nuorten osallistumisen tapoja Euroopassa ja EU:n nuorisopoliittisissa asiakirjoissa.

Lisäksi seminaarissa tutkijat, nuoret ja hankekumppanit keskustelivat World Café -työpajoissa ja etsivät yhdessä uusia ratkaisuja toimintatutkimukseen nuorten lähtökohdista: mitä ratkaisuja nuorten osallistumiseen on tarjolla, mikä nuorten osallistumisessa on tärkeää, ja mitä pitäisi tutkia? Viisi työpajapistettä käsittelivät muun muassa luonnonvaroja, lainvalmistelua, yhdenvertaisia julkisia tiloja, digitaalisuutta ja parempia osallistumisen malleja. Työpajat tuottivat runsaasti mielenkiintoisia avauksia tutkimusyhteistyöhön.

Nuorisotutkimuksen työpajassa mukana olleet nuoret pitivät tärkeänä muun muassa ekologisen tietoisuuden lisäämistä ja globaalia solidaarisuutta. Tämä voi tarkoittaa niin hyvien käytäntöjen jakamista maasta toiseen kuin tarvetta tiedostaa globaaleja eriarvoisuuden prosesseja, jotta niihin voitaisiin vaikuttaa. Tarvitaan myös uusia luovia osallistumisen muotoja tulevaisuudessa.

Yhdenvertaisista tiloista keskustellut työpaja nosti esiin tilojen fyysisen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuskoulutukset ja yhdenvertaisuuskävelyt, joissa nuoret saisivat tietoa yhdenvertaisuuden ongelmista ja hyvistä käytännöistä.

Digitaalisten ratkaisujen työpaja korosti sosiaalisen yhteisön kokemuksen tärkeyttä nuorille – nuoret sitoutuvat ihmisiin, eivät palveluihin – ja toivoi nuoria aidosti mukaan suunnittelemaan digivaikuttamisen tapoja alusta asti.

Oikeudellisten esteiden ratkaisuja käsitellyt työpaja meni suoraan peruskysymyksiin: miten nuoret ymmärtävät lainvalmistelun, ja kuka nuoria edustaa ja missä asioissa. Keskeiseksi lainvalmistelussa koettiin joka tapauksessa läpinäkyvyys, avoimuus ja selkeys.

Kestävästä hyvinvoinnista keskustellut työpaja pohti, miten teemaan liittyvät monimutkaiset asiat ja pirstaleinen tieto saataisiin haltuun paremmin ja nuorten hyväksi. Yhteistyö koulujen kanssa koettiin tärkeäksi. Kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämistyöhön tarvitaan uusia menetelmiä ja lisää voimavaroja. Juuri nuorilla olisi ideoita ja halua olla mukana kehittämässä uutta ja kestävää, jos heille annetaan siihen mahdollisuus.

Olemme iloisia, että seminaari onnistui hyvin ja käynnisti näin ALL-YOUTHin kuuden vuoden matkan yhdessä nuorten ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta mukanaolosta. Olemme teihin pian yhteydessä.

 

Reetta Toivanen

ALL-YOUTH-hankkeen johtaja, FT, Helsingin yliopisto

Päivi Honkatukia

Työpaketti 2:n johtaja, professori, VTT, Tampereen yliopisto

Kaisa Väänänen

Työpaketti 3:n johtaja, professori, TkT, Tampereen teknillinen yliopisto

Jukka Viljanen

Työpaketti 4:n johtaja, professori, HT, Tampereen yliopisto

Irmeli Mustalahti

Työpaketti 5:n johtaja, vuorovaikutusvastaava, professori, PhD, Itä-Suomen yliopisto

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version