Nuoret visioivat tulevaisuutta ensimmäisellä ALL-YOUTH-kurssilla

Tampereen nuorisovaltuuston nuoret keskustelivat World Café -työpajassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa. Opiskelijaryhmä: Leena Nykänen, Iina Karasti, Dinh Thao, Elina Tulkki. Ohjaaja: Leena Mäkinen (Tampereen kaupunki).

Salin pöydistä kuuluu innokasta puheensorinaa. Post it -lappuja lentelee, ajatuksia kirjaillaan ylös, ja välillä haetaan lisää kahvia ja pikkupurtavaa. Yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret keskustelevat ilmastonmuutoksesta, ja pähkäilevät, miten se muuttaa elämää tulevaisuudessa. Loppuuko maailmasta juomakelpoinen vesi? Tuleeko Suomesta viinintuottajamaa? Siirrytäänkö rahataloudesta vaihtotalouteen? Keskustelu jatkuu pitkälle iltaan. Tänään läksyt tehdään kotona myöhään, mutta se ei näytä haittaavan nuoria. Illan päätteeksi nuoret esittävät toiveen: ”Lisää tällaisia keskusteluja!”

Vertaistuki motivoi

Tampereen yliopistossa tammikuussa 2018 järjestetyllä kurssilla nuorten ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneet opiskelijat pitivät pirkanmaalaisille nuorille työpajoja eri puolilla kaupunkia. Työpajoissa nuoret keskustelivat ilmastonmuutoksesta ja työllistymisestä, laativat unelmakarttoja ja ideoivat Tampereelle uusia nuorten tiloja.

Erilaisia osallistumismenetelmiä testanneella kurssilla havaittiin, että etenkin vertaisuudella ja kokemusten jakamisella on tärkeä merkitys nuorten osallistumiselle. Kurssin toteutuksessa mukana olleen Tampereen kaupungin nuorisotyöntekijän Leena Mäkisen mukaan vanhempien seurassa nuoret kokevat helposti olevansa vähempiarvoisia ja tietämättömiä. Vertaisohjaajien kanssa tunnelma on vapautuneempi, ja nuoret pystyvät työskentelemään rennommin.

Nuoria motivoi myös yhdessä luominen ja tekeminen (co-creation). Osallistuminen koetaan mielekkääksi, kun se on itse suunniteltua ja konkreettista. Oman käden jäljen näkeminen auttaa hahmottamaan, kuinka itse ja yhdessä tekemällä voi oikeasti vaikuttaa asioihin.

Silta-Valmennuksen työpajan nuoret työstivät aarrekarttoja unelmien palveluista. Opiskelijaryhmä: Juulia Rantala, Teija Ryhtä, Riikka Pöntinen. Ohjaaja: Jari Rekola (Silta-Valmennusyhdistys ry.).
Kehitysvammaliiton Palkkaa mut -hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa kehitysvammaisille työnhakijoille. Hankkeen ammatillisen erityisopetuksen ammattiin opiskelevien nuorten vertaisryhmäläiset pohtivat yhdessä yliopisto-opiskelijoiden kanssa työn merkityksiä ja työllistymisnäkymiä. Opiskelijaryhmä: Saara Pirhonen, Arla Selin, Rami Jämsä, Marianna Yli-Peltola. Ohjaaja: Katariina Hakala (Kehitysvammaliitto).

Ei yksi vaan monta nuorisoa!

Tutkimuksissa ja julkisessa puheessa on viime aikoina kannettu huolta nuorten passiivisuudesta, eriarvoistumisesta ja syrjäytymisestä. Nuorten ryhmät ja ryhmänohjaus -kurssia vetänyt professori Päivi Honkatukia huomauttaa, että osallistumispuheissa nuorisoa kohdellaan liian usein yhtenä ryhmänä, jolloin nuorten moninaisuus jää piiloon.

Nuoret ja nuorten ryhmät ovat erilaisia ja omaleimaisia. Heillä on erilaisia taustoja, kiinnostuksen kohteita, tietoja, taitoja ja tavoitteita. Näin myös niillä nuorilla, joita on tapana nimittää ongelmallisesti syrjäytyneiksi. Tämä moninaisuus pitäisi ottaa huomioon, kun puhutaan nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja sen edistämisestä.

Kurssilla opettaneen professori Dana Fuscon (York College, City University of New York) mukaan nuorten osallistamisessa on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki voivat tuntea olevansa mukana, ja että käsiteltävät asiat ovat nuorille merkityksellisiä. Osallistumista auttaa myös toiminnan läpinäkyvyys – se, että yhteistyön tavoitteista kerrotaan nuorille avoimesti. Ryhmäprosesseissa voi olla monenlaisia agendoja ja tavoitteita, jolloin niiden välille voi syntyä jännitteitä. Jännitteistä on hyvä puhua, ja niitä kannattaa purkaa nuorten kanssa avoimesti kaikkia kuunnellen.

Kahden viikon kurssilla ei vielä päästy kovin pitkälle nuorten osallistamismallien ”portailla”, mutta se opetti niin tutkijoille kuin opiskelijoillekin paljon ryhmäprosessien ja nuorten osallistamisen kompleksisuudesta.

 

Nuorisokahvila Uniikin nuoret ideoivat Tampereelle uusia nuorisotiloja. Opiskelijaryhmä: Vilma Hyttinen, Petra Noeskoski, Anna Heickell, Tanja Myller. Ohjaaja: Niina Laitinen (Ahjolan Setlementti).

Opiskelijoista kanssatutkijoita

ALL-YOUTH-tutkimushankkeen missiona on kehittää tapoja kuunnella kaikkia suomalaisia nuoria ja heidän tulevaisuuden unelmiaan. Hankkeessa tutkijat ja opiskelijat jalkautuvat yliopistoista nuorten pariin ideoimaan, keskustelemaan ja kehittämään erilaisia osallistumisen muotoja yhdessä nuorten kanssa.

Jalkautumisen tueksi Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa järjestetään Harvard Clinic -metodilla toteutettuja kursseja, joilla opiskelijat pääsevät työskentelemään kentällä ja osallistumaan käytännössä tutkimuksen tekemiseen yhdessä tutkijoiden kanssa. Tutkimuksista raportoidaan säännöllisesti sekä tieteellisillä areenoilla että ALL-YOUTH–hankkeen nettisivuilla.

Professori Dana Fusco painottaa yhdessä tekemisen merkitystä nuorten osallistamisessa.

Tiina Rättilä

Tutkijatohtori, YTT, Tampereen yliopisto

Päivi Honkatukia

Professori, VTT, Tampereen yliopisto

Miia Lähde

Tutkija, YTM, Tampereen yliopisto

Jarmo Rinne

Tutkijatohtori, YTT, Tampereen yliopisto

 

(Kuvat: Jarmo Rinne, Miia Lähde, Tiina Rättilä, Lasse Hinkula)

 


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter