Nuoret metsänomistajat huolissaan ilmastosta – epävarmuutta myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan metsään

Kuva: Pasi Huttunen

Saatavilla olevan tiedon jäsentäminen on metsänomistajille vaikeaa. Nuoret metsänomistajat tarvitsevat tukea ja tietoa päätöksenteon tueksi.

ALL-YOUTH kysyi nuorilta metsänomistajilta heidän näkemyksiään metsistä ja metsänomistajuudesta. Suurin osa 16-30-vuotiaista metsänomistajista on huolissaan ilmastonmuutoksesta yleensä, mutta ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilinielut ovat vasta kymmenenneksi tärkein asia omassa metsässä. Vastauksista heijastuu myös nuorten epävarmuus siitä, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan heidän omiin metsiinsä. Nuoret metsänomistajat tarvitsevat tukea ja tietoa päätöksenteon tueksi.

Omassa metsässä metsän kasvu ja talous tärkeämpää kuin ilmastoasiat

Pino koivurankoja metsän reunassa.
Kuva: Pasi Huttunen

Suomessa metsää omistaa yli 18 000 16-30-vuotiasta nuorta. Heidän mielipiteensä ja toiveensa vaikuttavat osaltaan siihen, millaisia Suomen metsät ovat tulevaisuudessa. Yli 60 prosenttia nuorille metsänomistajille suunnattuun kyselyyn vastanneista nuorista metsänomistajista olivat joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä ”Olen huolissani ilmastonmuutoksesta yleensä”. Samansuuntaisia tuloksia on tullut esille aiemmin Nuorisobarometrin (2018, 73-74) tuloksissa, jonka mukaan 67 prosenttia nuorista kokee melko tai erittäin paljon epävarmuutta tai turvattomuutta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia.

Kestävä metsänhoito on aiemmin noussut esiin ALL YOUTH -hankkeen haastatteluissa nuoria metsänomistajia kiinnostavana teemana. Kuitenkin vain 23 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista metsänomistajista piti hiilinielua ja ilmastonmuutoksen hillintää yhtenä viidestä tärkeimmästä asiasta omassa metsässänsä. Sen sijaan yli puolet nuorista metsänomistajista piti metsän kasvua sekä oman tai läheistensä taloutta tärkeimpänä asiana metsässään.

 

Saatavilla olevan tiedon jäsentäminen vaikeaa

Samaan aikaan, kun nuoret metsänomistajat ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta yleensä, ei sen vaikutuksista omaan metsään olla varmoja. Väitteen ”Ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin seuraavan 10 vuoden aikana positiivisesti” kohdalla vastaajista 32 prosenttia eivät olleet samaa eikä eri mieltä ja 18 prosenttia ei osannut sanoa. Ilmastonmuutos on monitahoinen ilmiö ja vaikka tietää sen vaikutukset maailmanlaajuisesti, voi esimerkiksi omaan metsään kohdistuva muutos olla epäselvä. Ilmastonmuutos vaikuttaa metsiin esimerkiksi pidentämällä kasvukautta ja nopeuttamalla puuston kasvua, mutta lisää tuholaisten ja sään ääri-ilmiöiden tuhojen riskiä.

Kaiken saatavilla olevan tiedon yhdistäminen näkemykseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan metsään on vaikeaa. Nuori metsänomistaja ei pääse tässä helpolla, vaan hän tarvitsee tukea ja tietoa. ALL YOUTH -hanke on jo vuonna 2018 ottanut kantaa nuorten tiedontarpeeseen lausunnossaan kansallisen metsästrategian päivityksestä: ”Strategisten hankkeiden keinoin tulisi varmistaa, että nuorille kansalaisille on tarjolla luotettavaa ja monipuolista tietoa vaikeasti hahmotettavasta ilmiöstä; ilmastonmuutoksesta ja metsien roolista siinä.”

Kuva: Pasi Huttunen

”Ilmastokriisiä poteva sukupolvi on todennäköisesti erittäin otollista kuulijakuntaa ja tulevia metsänomistajia, kun asiat esitetään heidän sukupolvelleen sopivalla tavalla. Nyt markkinointi ja tiedon jakaminen tuntuu olevan kohdennettu 50-60 -vuotiaille miehille. Tämä ei toimi ja tavoita nykypäivän nuoria!”

-Nuori metsänomistaja

ALL YOUTH lähetti kyselyn 16-30-vuotiaille metsänomistajille elokuussa 2019 ja 726 vastauksen joukosta voimme saada jonkinlaisia näkemyksiä heidän mielipiteistänsä. Kyselyaineistoa analysoidaan parhaillaan ja siitä on tekeillä artikkeli yhdessä IBC-Carbon -hankkeen kanssa. ALL YOUTH -, IBC-Carbon – ja SOMPA -hanke järjestävät yhdessä seminaarin työnimellä ”Ilmasto, monimuotoisuus ja nuoret” marraskuussa 2020, jossa tutkimustulokset pääsevät esille.

Elina Leppäkoski
Kestävää hyvinvointia luomassa -osatutkimus
Tutkimusavustaja, Itä-Suomen yliopisto

Teppo Hujala
Kestävää hyvinvointia luomassa -osatutkimus
Professori, Itä-Suomen yliopisto
teppo.hujala@uef.fi


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter