Nuoret haluavat vaikuttaa tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin

Nuorisolain 24 § velvoittaa kunnan ja valtion viranomaisia tarjoamaan ja järjestämään nuorille mahdollisuuksia ”osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa”.
Nuorisolain 24 § velvoittaa kunnan ja valtion viranomaisia tarjoamaan ja järjestämään nuorille mahdollisuuksia ”osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa”.

ALLYOUTH-hanke on tutkinut digitaalisten palveluiden ja nuorten osallistumisen yhteyksiä. Nuoret on mahdollista saada aktiivisiksi toimijoiksi hyvin suunniteltujen digipalveluiden avulla. Tutkimuksessa korostetaan, että hyvin suunnitellut digitaaliset palvelut voivat vahvistaa eri taustoista tulevien nuorten mahdollisuutta toimia agendojen asettelijoina yhteiskunnan demokratiakehityksessä. Tämä vahvistaa kaikkien nuorten yhdenvertaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Edellytys on, että digitaaliset palvelut on kehitetty ja suunniteltu hyödyntäen eri taustoista tulevien nuorten kokemusasiantuntijuutta ja osaamista sekä ottaa huomioon nuorten erilaiset ICT-taidot.

Lainvalmisteluun liittyviä kuulemisia ja lakien vaikutusten arviointia pilotoidaan Tampereen ja Pirkanmaan alueella lukioissa ja ammattikouluissa. Kokeilut tähtäävät sellaiseen jälkivaikutusten arvioinnin toimintamalliin, jonka koululuokat ympäri Suomea voivat ottaa käyttöönsä. Lukiolaiset ja ammattikoululaiset toimivat lakien vaikutusten arvioijina. ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa on kokeiltu lukiolaisryhmän kanssa mallia, jossa jokainen lukiolainen arvioi lomakkeen avulla niitä vaikutuksia, joita korkeakoulu-uudistuksella arvelee olevan omaan ja muiden nuorten elämään.

Lukioluokan kanssa toteutettu vaikutusten arviointi tuotti mielenkiintoisia tuloksia. Yli puolet vastanneista lukiolaisista eli 12 19:stä koki, että korkeakoulu-uudistus lisää heidän stressiään.

LISÄTIETOA:

Meriläinen, Niina, Pietilä, Iikka & Varsaluoma, Jari (2018) Digital services and youth participation in processes of social change: World Café workshops in Finland. Presented at 2018 ECPR General Conference Universität Hamburg. PDF
Julkaisu konferenssin verkkosivulla: https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=42124&EventID=115

Nuorten äänet kuuluviin digipalveluiden avulla (ALL-YOUTH-blogi 11.9.2018)

Jokainen on oman elämänsä vaikutusten arvioitsijoista paras (Politiikasta 2.11.2018)


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter