Site icon ALL-YOUTH

Nuorten näkemykset esiin lausunnoissa YK:lle ja ministeriöille

ALL-YOUTH-hanke on tukenut kevään aikana nuorten näkemysten kuulumista niin globaalissa kuin kansallisessa päätöksenteossa. Lausunnot YK:lle, valtiovarainministeriölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle ovat koskeneet yleisesti nuorten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, digitaalista esteettömyyttä ja lukiolakia.

ALL-YOUTH lausui YK:n nuorten oikeuksia koskevaan kyselyyn

ALL-YOUTH-hanke laati tammikuussa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle lausunnon nuorten ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. Lausunnossa keskityttiin erityisesti yhdenvertaisuuskysymyksiin ja nuorten osallistumista koskeviin haasteisiin.

Lausunnossa käytiin läpi myös Suomen perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä toimintaohjelmia nuorten oikeuksien näkökulmasta. Lausunto tuotti keskeistä tietoa kansainvälisille toimijoille Suomen tilanteesta ja kiinnostavaa kansainvälisesti vertailevaa tietoa nuorten oikeuksista YK:n laatimaan yhteenvetoon.

Voit lukea YK:lle annetun englannin kielisen lausunnon täältä.

Myös kaksi ALL-YOUTH-partneria, Allianssi ja Ihmisoikeusliitto, vastasivat kyselyyn.

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu Genevessä. Kuva: U.S. Mission Photo / Eric Bridiers

ALL-YOUTH nuorten lausuntojen kirjoittamisen tukena

Lisäksi ALL-YOUTH oli tukemassa nuorten kuulemista kahdessa lakihankkeessa. Nämä kuulemiskokeilut ovat antaneet myös arvokasta tietoa hankkeen kuulemismallien jatkokehittelyä vasten.

ALL-YOUTH-hanke järjesti helmikuussa ylisukupolvisen työpajan, jonka tarkoituksena oli kuulla nuoria ja asiantuntijoita digitaalisten palveluiden esteettömyydestä. Työpajaan osallistui monipuolisesti kokemusasiantuntijoita, jotka testasivat eri sivujen käytettävyyttä ja esteettömyyttä. Testisivuihin lukeutui lausuntopalvelu.fi ja nuortenideat.fi.

Työpajassa nousi keskeisesti esiin, että esteettömyyteen ja käytettävyyteen liittyy niin teknisiä kuin sisällöllisiä asioita. Kielellinen ymmärrettävyys, sivuston helppo hahmotettavuus, yksinkertainen kirjautuminen ja apuvälineiden kanssa sivujen toimiminen nousivat suosituksiksi työpajasta. Työpajan keskustelujen pohjalta osahankkeen johtaja Jukka Viljanen ja tutkija Heta Heiskanen laativat lausunnon. Voit lukea valtiovarainministeriölle annetun lausunnon täältä.

Nuorten Agenda 2030 -ryhmän edustajat tapasivat asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen huhtikuussa. ALL-YOUTH-hankkeen tutkija Heta Heiskanen oikealla. Kuva: Eevi Heikkinen / VNK

ALL-YOUTH oli myös tukemassa Nuorten Agenda 2030 -ryhmän lukiolaista lausumista. ALL-YOUTHin tutkijat Niina Meriläinen ja Heta Heiskanen järjestivät etäkeskusteluja ryhmän jäsenille ja auttoivat laatimaan lausunnon keskustelujen pohjalta. Keskeiset havainnot koskivat erityisopetuksen riittävien resurssien takaamista ja kiusaamisen puuttumisen keinojen selventämistä. Vaikka nuoria kuultiin lukiolakiprosessin aikana usein eri tavoin, ei se heijastu kirjallisiin lausuntoihin näkyvästi. Nuorten Agenda 2030 -ryhmän lausunto toikin poikkeuksellisen näkyvästi nuorten omaa ääntä näkyviin heitä keskeisesti koskevassa lakiuudistuksessa

Voit lukea Nuorten Agenda 2030 -ryhmän lausunnon täältä.

Jukka Viljanen

Oikeudellisten esteiden ratkaisut -osatutkimuksen johtaja

Professori, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

 

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version