Site icon ALL-YOUTH

Kahvilasimulaattoreissa ja digityöpajoissa nuorten ajatuksia kestävästä kehityksestä ja digitaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksista

Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat rakentamassa samankaltaisuusseinää (eng. affinity wall) työpajojen aineistoista.

ALL-YOUTH-hanke järjesti kevään 2018 aikana Tampereen alueella useissa eri toimintaympäristöissä World Café -sessioita ja digityöpajoja, joissa kerättiin ryhmäkeskustelujen ja kyselyiden avulla nuorten ajatuksia liittyen digitaaliseen vuorovaikutukseen, kestävään kehitykseen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

Kaikkiaan kahdeksassa työpajassa keskusteluihin osallistui yli 40 nuorta huhti-toukokuussa.

Keskustelun stimuloinniksi esitettiin videoita tulevaisuuden skenaarioista liittyen joulukinkkujen saatavuuteen, ilmaston lämpenemiseen ja robotisaatioon.

Digityöpajoissa nuoret pohtivat digitaalisten palvelujen tuomia mahdollisuuksia erilaisissa skenaarioissa, jotka liittyivät elinympäristön turvallisuuteen, nuorten omien ideoiden esiin tuomiseen ja julkisen liikenteen käyttöön.

Ajatuksia kerättiin myös oikeusministeriön demokratiapalveluihin kuuluvasta nuortenideat.fi palvelusta.

Samankaltaisuusseinä täyttyi nuorten ideoista ja ajatuksista.

Työpajoissa tuotettua aineistoa analysoidaan kesän ja syksyn aikana, ja havaintoja hyödynnetään jatkotutkimusten suunnittelussa ja hankkeen tulevissa työpajoissa.

Alustavasti aineistosta vaikuttaa nousevan esiin mielenkiintoisia ilmiöitä liittyen esimerkiksi sukupuolten välisiin eroihin teknologian käyttötapojen sekä tietoteknisten taitojen ja osallistumisen välisistä suhteista. Kerätty aineisto kertonee myös työpajoihin osallistuneiden nuorten suhtautumisesta maailmanlaajuisiin suuriin kysymyksiin kuten ilmastopakolaisuuteen ja ruokatuotannon tulevaisuuteen.

Nuoret toivat esiin näkemyksiään muun muassa heinäsirkkojen syömisen ja autonomisten autojen aiheuttamista epäluuloista. Robotisaatio koettiin työllisyyden kannalta pelottavana mutta myös paljon mahdollistavana ilmiönä.

Jari Varsaluoma

Kohti digitaalisia ratkaisuja -osatutkimuksen tutkija

Tohtorikoulutettava, Tampereen teknillinen yliopisto

 

Iikka Pietilä

Kohti digitaalisia ratkaisuja -osatutkimuksen tutkija

Tohtorikoulutettava, Tampereen teknillinen yliopisto

 

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version