Mitä tutkimme?

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Hankkeessa on viisi osatutkimusta:

ALL-YOUTH – Kohti yhdenvertaista nuoruutta (Reetta Mietola ja työryhmä, Helsingin yliopisto) Työryhmässä tutkimme nuorten osallistumisen resursseja ja esteitä sekä käsityksiä ja kokemuksia yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Tutkimuksessa painotamme etnografista tiedon tuotantoa ja analysoimme käytäntöjä, joilla nuorten osallistumista pyritään vahvistamaa

ALL-YOUTH – Unelmista niiden toteuttamiseen (Johtaja, prof. Päivi Honkatukia, hankkeen johtaja ja työryhmä, Tampereen yliopisto). Työryhmä kuuntelee ja analysoi nuorten toiveita ja unelmia kestävän hyvinvoinnin, kasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Yhdessä muiden osatutkimusten kanssa Unelmista niiden toteuttamiseen -osatutkimus tekee innovatiivista tutkimusta sekä kehittää inklusiivisia yhdessä tekemisen käytäntöjä, jotta kaikki nuoret voisivat osallistua yhteiskunnallisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen.

ALL-YOUTH – Kohti digitaalisia ratkaisuja (Prof. Kaisa Väänänen ja työryhmä, Tampereen yliopisto) tutkii ja kehittää yhdessä nuorten kanssa nuorille suunnattuja innovatiivisia digitaalisia malleja ja palveluita, jotka edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta, yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

ALL-YOUTH –  Oikeudellisten esteiden ratkaisut (Prof. Jukka Viljanen ja työryhmä, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu). Työryhmä analysoi, miten nykyinen oikeudellinen sääntely ja institutionaaliset olosuhteet vaikuttavat nuorten luottamukseen, turhautumiseen ja osallistumiseen yhteiskunnassa, sekä antaa suosituksia, miten osallistumisen esteitä voidaan vähentää nuorten luottamuksen ja kestävän kasvun lisäämiseksi.

ALL-YOUTH – Kestävää hyvinvointia luomassa (Varajohtaja, prof. Irmeli Mustalahti ja työryhmä, Itä-Suomen yliopisto) tutkii ja testaa osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin nuorten kanssa muissa osatutkimuksissa luotuja ratkaisuja, jakaa tietoa konsortion, partnereiden ja sidosryhmien kesken, sekä etsii ratkaisuja, miten nuoret voisivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita, ja mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa esimerkiksi biotalouden parissa. Toimintatutkimuksella pyritään ”elävän tiedon” haltuunottoon ja juurruttamiseen – tiedon, josta on hyötyä sekä nuorisoyhteisöjen tiedon ja toiminnan tarpeisiin sekä tutkijoille ja sitä kautta laajemmin yhteiskunnassa.

 

Yhteistyökumppanimme


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter