Site icon ALL-YOUTH

Olisitko etsimämme mentori?

Etsimme bio- ja kiertotalouteen linkittyvien alojen osaajia jakamaan tietojaan ja taitojaan tulevaisuuden kollegoilleen.

4H kutsuu yhdessä ALL-YOUTH -tutkimushankkeen kanssa luonnosta, ympäristöstä sekä bio- ja kiertotaloudesta kiinnostuneita nuoria ja vapaaehtoisia mentoreita mukaan koulutuspäivään. Tilaisuudessa on tarkoitus pohtia mentoroinnin käytäntöjä ja löytää nuorille mentoreita bio- ja kiertotalousalan yrityksistä ja järjestöistä. Mentoreilla ja aktoreilla on tilaisuus kohdata ja muodostaa mentorointisuhteita.

Useimmille nuorille biotalousalan ja kiertotalouden uudet työnkuvat ja työpaikat ovat tuntemattomia tai vähintäänkin etäisiä. Monet nuoret näkevät kuitenkin tärkeänä saada työskennellä alalla, jolla he kokevat edistävänsä kestävää kehitystä. Olisitko sinä etsimämme mentori, joka voisi kaventaa kuilua alan ja elämänpolkuaan hakevan nuoren välillä?

Mentorointikoulutus järjestetään Joensuussa Itä-Suomen yliopistolla 24.9. klo 9-16. Koulutus on osallistujille maksuton. Pyydämme ilmoittautumaan täyttämällä seuraavan lomakkeen: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23462/lomake.html

Mentorointi on tunnistettu hyväksi osaamisen kehittämisen keinoksi ja siitä hyötyvät nuoret opiskelujen aikana, vasta valmistuttuaan ja jo työelämään siirryttyään. Näiden lisäksi mentoroinnista voi hyötyä nuori, joka on kiinnostunut esim. ympäristöasioista, metsistä ja kestävästä kehityksestä, muttei vielä ole löytänyt omaa opiskelupaikkaansa tai unelmien ammattiaan.

Kyse on luottamuksellisesta, kaksi kuukautta kestävästä suhteesta, joka parhaimmillaan on antoisa oppimiskokemus molemmille osapuolille. Tapaamiskerrat ja -tavat mentori ja nuori sopivat keskenään. Alussa pari tekee mentorointisopimuksen, jossa määritellään tavoitteet ja käytännöt.

Mentorointiohjelman kohderyhmään kuuluvat 16-30-vuotiaat nuoret – etenkin peruskoulua lopettelevat ja toisen asteen koulutukseen hakeutuvat tai sitä aloittelevat nuoret.

Voit myös vinkata tuttavasta tai kollegasta, joka voisi olla kiinnostunut mentorointikoulutukseen osallistumisesta. Lisätietoa antaa tutkijatohtori Nina Tokola (nina.tokola@uef.fi, 050 303 1909).

ALL-YOUTH -tutkimushanke kehittää mentorointimallia SPR:n kehittämän mallin pohjalta yhteistyössä esimerkiksi Metsäkeskuksen ja 4H:n kanssa. ALL-YOUTH tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version