Keitä olemme?

Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), jonka tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Hankkeen johtaja: professori, FT Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto

Hankkeen varajohtaja: professori, TkT Kaisa Väänänen, Tampereen yliopisto

Hankkeen vuorovaikutusvastaava: professori, PhD Irmeli Mustalahti, Itä-Suomen yliopisto

 

Kohti yhdenvertaista nuoruutta -osatutkimus

Hankkeen johtaja, professori, FT Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto
reetta.toivanen@helsinki.fi
Tutkimusintressit: etnografia, perus- ja ihmisoikeudet, kieli- ja etniset vähemmistöt, kriittinen teoria, arktinen alue
Julkaisut TUHAT-tietokannassa

 

 

Projektisuunnittelija, VTM Anna Suni, Helsingin yliopisto
anna.suni@helsinki.fi

 

 

 

Projektikoordinaattori, Katri Dewald, Helsingin yliopisto
katri.dewald@helsinki.fi

 

 

 

VTM Marko Stenroos
marko.stenroos@helsinki.fi

 

 

 

VTM Jenni Mölkänen
jenni.molkanen@helsinki.fi

 

 

 

Reetta Mietola, Helsingin yliopisto
reetta.mietola@helsinki.fi

 

Unelmista niiden toteuttamiseen -osatutkimus

Osatutkimuksen johtaja, professori, VTT Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
paivi.honkatukia@tuni.fi
Tutkimusintressit: nuoret, sukupuoli, etnisyys ja rodullistaminen,  poikkeava käyttäytyminen, sosiaalinen kontrolli

 

 

Tutkijat

YTT Tiina Rättilä, Tampereen yliopisto
tiina.rattila@tuni.fi
Tutkimusintressit: demokratiateoria, osallistuminen, osallistumismenetelmät, kansalais-  ja asukasaktivismi, julkisuusteoria, performatiivinen politiikka,  laadulliset tutkimusmenetelmät

 

 

YTT Jarmo Rinne, Tampereen yliopisto
jarmo.rinne@tuni.fi
Tutkimusintressit: poliittista osallistuminen, kansalaisaktivismi, digi-politiikka, itse-organisoituva poliittinen toiminta ja strategisen ajattelun implementoituminen

 

 

YTM Miia Lähde, Tampereen yliopisto
miia.lahde@tuni.fi
Tutkimusintressit: identiteetti, hyvinvointi, osallistuminen, laadulliset tutkimusmenetelmät, monimenetelmäisyys, lapset, nuoret

 

 

Kohti digitaalisia ratkaisuja -osatutkimus

Osatutkimuksen johtaja, professori, TkT Kaisa Väänänen, Tampereen yliopisto
kaisa.vaananen@tuni.fi
Tutkimusintressit: Käyttäjäkokemus, käyttäjätarpeet, uudet digitaaliset ratkaisut, osallistava suunnittelu, mobiili- ja ubiikkiteknologiat

 

 

Tutkijat

FT Jonna Koivisto, Tampereen yliopisto
jonna.koivisto@tuni.fi
Tutkimusintressit: Pelillistäminen, pelillisyys, motivaatiot, kuluttajakäyttäytyminen verkossa

 

 

FM Jari Varsaluoma, Tampereen yliopisto
jari.varsaluoma@tuni.fi
Tutkimusintressit: Käyttäjäkokemus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu

 

 

FM Iikka Pietilä, Tampereen yliopisto
iikka.pietila@tuni.fi

 

 

 

Oikeudellisten esteiden ratkaisut -osatutkimus

Osatutkimuksen johtaja, professori, HT Jukka Viljanen, Tampereen yliopisto
jukka.viljanen@tuni.fi
Tutkimusintressit: ihmisoikeudet ja valtiosääntöoikeus

 

 

Tutkijat

HT, VTM Heta Heiskanen, Tampereen yliopisto
heta.heiskanen@tuni.fi
Tutkimusintressit: Perus- ja ihmisoikeudet sekä erilaiset osallistumisoikeudet

 

 

FT Niina Meriläinen, Tampereen yliopisto
niina.merilainen@tuni.fi
Tutkimusintressit: ihmisoikeudet ja valtasuhteet, kehystäminen

 

 

Ph.D. Ferran Davesa
https://www.ies.be/user/189
Tutkimusintressit: poliittiinen osallistuminen, sosiaaliset liikkeet, nuorisopolitiikka sekä erityisesti uudet teknologiat ja uusmedia

 

 

Kestävää hyvinvointia luomassa -osatutkimus

Osatutkimuksen johtaja, professori, PhD Irmeli Mustalahti, Itä-Suomen yliopisto
irmeli.mustalahti@uef.fi
Tutkimusintressit: luonnonvarainhallinta ja osallistuminen

 

 

Tutkijat

FT Nina Tokola, Itä-Suomen yliopisto
nina.tokola@uef.fi
Tutkimusintressit: nuorten ympäristökyvykkyydet, vuorovaikutteinen luonnonvarainhallinta, nuoret ja kestävä hyvinvointi

 

 

Professori, MMT Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto
teppo.hujala@uef.fi
Tutkimusintressit: ennakointi, metsäbiotalous, monikriteeriarviointi, toimintatutkimus
Julkaisut Google Scholar -palvelussa

 

 

MMT Antti Erkkilä, Itä-Suomen yliopisto
antti.erkkila@uef.fi
Tutkimusintressit: ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, metsäbiotalous, ilmastonmuutos, paikallinen tieto

 

 

Vuorovaikuttaja, YTM Pasi Huttunen, Itä-Suomen yliopisto
pasi.huttunen@uef.fi


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter