Keitä olemme?

Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), jonka tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Hankkeen johtaja: professori, Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto

Hankkeen varajohtaja: professori, Irmeli Mustalahti, Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen vuorovaikutusvastaava: yliopistotutkija, Reetta Mietola, Helsingin yliopisto

 

Kohti yhdenvertaista nuoruutta -osatutkimus

Osatutkimuksen johtaja, professori, FT Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto
reetta.toivanen@helsinki.fi
Tutkimusintressit: etnografia, perus- ja ihmisoikeudet, kieli- ja etniset vähemmistöt, kriittinen teoria, arktinen alue
Julkaisut TUHAT-tietokannassa

 

 

Projektikoordinaattori, Katri Dewald, Helsingin yliopisto
katri.dewald@helsinki.fi

 

 

 

VTM Marko Stenroos
marko.stenroos@helsinki.fi

 

 

 

VTM Jenni Mölkänen
jenni.molkanen@helsinki.fi

 

 

 

Yliopistotutkija, vuorovaikutusvastaava, Reetta Mietola, Helsingin yliopisto
reetta.mietola@helsinki.fi

 

 

 

Nikolas Sellheim
tutkijatohtori
nikolas.sellheim@helsinki.fi

 

 

Unelmista niiden toteuttamiseen -osatutkimus

Hankkeen johtaja, professori, VTT Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
paivi.honkatukia@tuni.fi
Tutkimusintressit: nuoret, sukupuoli, etnisyys ja rodullistaminen,  poikkeava käyttäytyminen, sosiaalinen kontrolli

 

 

Tutkijat

YTT Tiina Rättilä, Tampereen yliopisto
tiina.rattila@tuni.fi
Tutkimusintressit: demokratiateoria, osallistuminen, osallistumismenetelmät, kansalais-  ja asukasaktivismi, julkisuusteoria, performatiivinen politiikka,  laadulliset tutkimusmenetelmät

 

 

YTM Miia Lähde, Tampereen yliopisto
miia.lahde@tuni.fi
Tutkimusintressit: identiteetti, hyvinvointi, osallistuminen, laadulliset tutkimusmenetelmät, monimenetelmäisyys, lapset, nuoret

 

 

Kohti digitaalisia ratkaisuja -osatutkimus

Osatutkimuksen johtaja, professori, TkT Kaisa Väänänen, Tampereen yliopisto
kaisa.vaananen@tuni.fi
Tutkimusintressit: Käyttäjäkokemus, käyttäjätarpeet, uudet digitaaliset ratkaisut, osallistava suunnittelu, mobiili- ja ubiikkiteknologiat

 

 

Tutkijat

FT Jonna Koivisto, Tampereen yliopisto
jonna.koivisto@tuni.fi
Tutkimusintressit: Pelillistäminen, pelillisyys, motivaatiot, kuluttajakäyttäytyminen verkossa

 

 

FT Jari Varsaluoma, Tampereen yliopisto
jari.varsaluoma@tuni.fi
Tutkimusintressit: Käyttäjäkokemus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu

 

 

FM Iikka Pietilä, Tampereen yliopisto
iikka.pietila@tuni.fi

 

 

 

Oikeudellisten esteiden ratkaisut -osatutkimus

Osatutkimuksen johtaja, professori, HT Jukka Viljanen, Tampereen yliopisto
jukka.viljanen@tuni.fi
Tutkimusintressit: ihmisoikeudet ja valtiosääntöoikeus

 

 

Tutkijat

YTT Eerika Albrecht, Tampereen yliopisto
eerika.albrecht@tuni.fi
Tutkimusintressit: ympäristö- ja ilmastopolitiikka, ympäristöoikeus, nuorten osallistaminen
 
 
 
 
Väitöskirjatutkija Bruna de Castro e Silva
bruna.decastroesilva@tuni.fi
 
Väitöskirjatutkija Sanna Lehtinen
sanna.lehtinen@tuni.fi
 

Kestävää hyvinvointia luomassa -osatutkimus

Osatutkimuksen johtaja, professori, PhD Irmeli Mustalahti, Itä-Suomen yliopisto
irmeli.mustalahti@uef.fi
Tutkimusintressit: luonnonvarainhallinta ja osallistuminen

 

 

Tutkijat

FT Nina Tokola, Itä-Suomen yliopisto
nina.tokola@uef.fi
Tutkimusintressit: nuorten ympäristökyvykkyydet, vuorovaikutteinen luonnonvarainhallinta, nuoret ja kestävä hyvinvointi

 

 

Professori, MMT Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto
teppo.hujala@uef.fi
Tutkimusintressit: ennakointi, metsäbiotalous, monikriteeriarviointi, toimintatutkimus
Julkaisut Google Scholar -palvelussa

 

 

MMT Antti Erkkilä, Itä-Suomen yliopisto
antti.erkkila@uef.fi
Tutkimusintressit: ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, metsäbiotalous, ilmastonmuutos, paikallinen tieto

 

 

Väitöskirjatutkija Virpi Pakarinen
virpi.pakarinen@uef.fi

 

 

Vuorovaikuttaja, YTM Pasi Huttunen, Itä-Suomen yliopisto
pasi.huttunen@uef.fi

 

 


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter