Julkaisut

Tieteelliset julkaisut

Kallio, J. (2022). ”Siitä tuli ihan hirvee paperisota”– Kansalaispätevyys nuorten aikuisten institutionaalisissa kohtaamisissa. Sosiologia-lehti59(1), 19-34. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202203252742

Kallio, J. & Honkatukia, P. (2022) Everyday Resistance in Making Oneself Visible: Young Adults´ Negotiations with Institutional Social Control. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 13(1), 98-123. https://doi.org/10.18357/ijcyfs131202220660

Kallio, J. & Honkatukia, P. & Valtonen, A. (2022) Nuoruuden tiheän elämänvaiheen tutkiminen korona-aikana: eettis-metodologisia reflektioita. Nuorisotutkimus 40(2),  3-23. https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/120297

Pietilä, I., Lähde, M., Varsaluoma, J., & Väänänen, K. (2022). EParticipation for Supporting Societal Participation Self-efficacy and Lowering the Thresholds of Societal Participation: Case Virtual Council. In CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts (CHI EA ’22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 31, 1–8. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3491101.3503578. 

Albrecht, E., Pietilä, I., & Saarela, S-R. (2022). Public Perceptions on the Procedural Values and Proposed Outcomes of the Finnish Climate Change Act Amendment. Frontiers in Climate. 3:657241.

Sellheim, Nikolas, & Ojanperä, Otava (2021) Indigenous youth and international conservation law: Five case studies. Review of European, Comparative & International Environmental Law. https://doi.org/10.1111/reel.12421

Anna Suni & Reetta Mietola (2021) ‘Dear colleagues, I ask you to act like adults’: minority youth and their political participation, Journal of Youth Studies, DOI: 10.1080/13676261.2021.2009784

Mietola, R., Koskinen, P., Suni, A., & Kiilakoski, T. (2021). Kansalaiskasvatusta tekemällä ja toimien. Kasvatus & Aika, 15(3-4), 210-226. https://doi.org/10.33350/ka.107572

Koskinen, Pekka & Mietola, Reetta (2021) Vammaisten lasten ja nuorten arkisesta osallisuudesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Teoksessa E. Pekkarinen & A. Schalin (toim.) Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4, 79-94.

Mietola, Reetta & Ahonen, Karoliina (2021) Lockdown fits and misfits: disabled young people’s lives under COVID-19 lockdown. YOUNG, 24(4_SUPPL), 100-117, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/11033088211032019

Hujala, T., Junttila, S., & Tokola, N. (2021). Youth Inclusion in Forest Policy Dialogue: Contemplating Human–Forest Relationships through Arts-Based Methods. Rural Landscapes: Society, Environment, History, 8(1): 4, 1–16. DOI: https://doi.org/10.16993/rl.69 

Lähde, Miia & Mölkänen, Jenni (2021)The Quest for Independent Living in Finland: Youth Shelter as a Critical Moment. Teoksessa: Young Adults’ Life Courses in Toivanen, R. (toim.) & Stammler, F. (eds) (2021) Young People, Wellbeing and Placemaking in the Arctic. New York: Routledge.  (Routledge Research in Polar Regions) https://doi.org/10.4324/9781003110019

Toivanen, R. (toim.) & Stammler, F. (eds) (2021) Young People, Wellbeing and Placemaking in the Arctic. New York: Routledge.  (Routledge Research in Polar Regions) https://doi.org/10.4324/9781003110019

Mustalahti, I. and Agrawal, A. 2021. Responsibilization in Natural Resource Governance. Publications of University of Eastern Finland. Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies No 15. Joensuu, Finland ISBN: 978-952-61-3821-. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26111

Erkkilä A., Mustalahti I., Tokola N., Tuunainen A.-M., Hujala T. (2021). Nuorten metsänomistajien valmiudet, valta ja vastuu. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10513. https://doi.org/10.14214/ma.10513

Pietilä, I., Kallio, J., Varsaluoma, J., & Väänänen, K. (2021). Youths’ digital participation in the early phases of COVID-19 lockdown. EGOV2021 – IFIP EGOV-CeDEM-EPART 2021 conference and Proceedings of the Electronic Participation 13th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2021. Winner of the best paper award.

Pietilä, I., Meriläinen, N., Varsaluoma, J., & Väänänen, K. (2021). Citizen-centric socio-cognitive model for societal participation. Short paper. EGOV2021 – IFIP EGOV-CeDEM-EPART 2021 conference and in Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects at EGOV-CeDEM-ePart 2021 co-located with the IFIP WG 8.5 International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2021.

Pietilä, I., Meriläinen, N., Varsaluoma, J. & Väänänen, K. (2021). Understanding youths’ needs for digital societal participation: towards an inclusive Virtual Council. Behaviour & Information Technology. DOI: 10.1080/0144929X.2021.1912182

Pietilä, I., Meriläinen, N., Varsaluoma, J., & Väänänen, K. (2021). Understanding the youths’ user needs for inclusive eParticipation. In European Conference on Cognitive Ergonomics 2021 (ECCE 2021). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 38, 1–5.  https://doi.org/10.1145/3452853.3452873.

Ågren, Susanna (2021) Exploring Vocational Education Students’ Visions of a Successful Transition to Working Life from the Perspective of Societal Belonging. Journal of Applied Youth Studies. https://doi.org/10.1007/s43151-021-00037-5

Rättilä, Tiina & Honkatukia, Päivi (toim.) (2021) Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten kestävää hyvinvointia. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 231.

Honkatukia, Päivi & Lähde, Miia (2020) Navigating towards sustainable working life – young people imagining the technologised future of work, Journal of Youth Studies, DOI: 10.1080/13676261.2020.1820971 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13676261.2020.1820971

Albrecht Eerika, Tokola Nina, Leppäsuo Elina, Sinkkonen Juni, Mustalahti Irmeli, Ratamäki Outi, Viljanen Jukka (2020). Nuorten ilmastohuoli ja ympäristökansalaisuuden muotoutuminen. Teoksessa: Elina Pekkarinen ja Terhi Tuukkanen (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4.

Meriläinen, Niina & Piispa, Mikko (2020) “Antaa isojen herrojen ja rouvien päättää” – lasten ja nuorten oikeudet ja osallisuus ilmastonmuutoksen ajassa. Teoksessa: Elina Pekkarinen ja Terhi Tuukkanen (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4.

Mustalahti, Irmeli, Gutiérrez-Zamora, Violeta, Hyle, Maija, Devkota, Bishnu. & Tokola, Nina (2020) Responsibilization in natural resources governance: A romantic doxa? Forest Policy and Economics 111(2020):102033

Pakarinen, Virpi, Mustalahti, Irmeli & Konu, Henna (2020) Maaseutumatkailun edellytykset ja yhteistoiminta osana biotaloutta. Konu H., Pesonen, J. ja Reijonen H. (toim.) Matkailuliiketoiminta teoriasta käytäntöön. Vastapaino. 227-257.

Ågren, Susanna, Pietilä Iikka & Rättilä, Tiina (2020) Palkkatyökeskeisen ajattelun esiintyminen ammattiin opiskelevien työelämäasenteissa. Teoksessa Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi (toim.) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto & opetus- ja kulttuuriministeriö, 157-178. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nuorisobarometri_2019-netti.pdf

Väänänen K., Hiltunen A., Varsaluoma J., Pietilä I. (2020) CivicBots – Chatbots for Supporting Youth in Societal Participation. In: Følstad A. et al. (eds) Chatbot Research and Design. CONVERSATIONS 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11970. Springer, Cham

Meriläinen, Niina (2019) Narratives of human trafficking in international issue arenas with implications for policy formation. International Handbook of Human Trafficking: A Multi-disciplinary and Applied Approach. Editoinut Dalla, Rochelle L; Sabella, Donna. Taylor & Francis: London. pp. 103-132. https://www.taylorfrancis.com/books/9781315277035

Rättilä, Tiina, Rinne, Jarmo, Kettunen, Mari, Karasti, Iina, Vierimaa, Jirka, Kosonen, Hanna & Tuukkanen, Roosa (2019) Nuorten kuulumisen rakentuminen YouTubessa refleksiivisen politiikan näkökulmasta. Politiikka, 61(4), 376–390.
https://journal.fi/politiikka/article/view/86835/47233

Ågren, Susanna & Kettunen, Mari (2019) Miten ammatillinen koulutus edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta? Nuorisotutkimus 37(3-4): 90-95

Tani, S., Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (2019) Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen?
https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/80151

Ollus, N., Tanskanen, M., Honkatukia, P., & Kainulainen, H. (2019) Sukupuolistunut vihapuhe, seksuaalinen häirintä ja risteävät yhteiskunnalliset erot. Kirjassa M. Teräsaho & J. Närvi (toim.) Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon. Analyyseja tasa-arvo-barometrista 2017. THL: Raportti 6/2019, 32-56.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137765/URN_ISBN_978-952-343-314-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tokola, Nina, Rättilä, Tiina, Honkatukia, Päivi, Mubeen, Fath E. & Mustalahti, Irmeli (2019) ”Haluan tulla nähdyksi huiviltani” – Nuorten musliminaisten kokemuksia kuulumisesta työelämässä. Nuorisotutkimus 37(2): 21-35.

Mietola, Reetta, & Simo Vehmas (2019) ‘He Is, After All, a Young Man’: Claiming Ordinary Lives for Young Adults with Profound Intellectual Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), pp. 120–128. DOI: https://doi.org/10.16993/sjdr.590

Pietilä, Iikka, Varsaluoma, Jari & Väänänen Kaisa (2019) Understanding the Digital and Non-digital Participation by the Gaming Youth. In: Lamas D., Loizides F., Nacke L., Petrie H., Winckler M., Zaphiris P. (eds) Lecture Notes in Computer Science vol 11747. Paper presented at Human-Computer Interaction – INTERACT 2019, Paphos, Cyprus September 6th (Part 2, pp. 453-471). Springer, Cham. PDF

Stenroos, Marko (2018) Power and Hierarchy among Finnish Kaale Roma. Critical Romani Studies 2018:2 PDF

Heiskanen, Heta (2018) Afraid of Fragmentation? Keep Calm and Apply the European Convention on Human Rights on Environmental Matters. Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2018:2. PDF

Meriläinen, Niina, Pietilä, Iikka & Varsaluoma, Jari (2018) Digital services and youth participation in processes of social change: World Café workshops in Finland. Presented at 2018 ECPR General Conference Universität Hamburg. PDF
Julkaisu konferenssin verkkosivulla: https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=42124&EventID=115

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Lauttajärvi-Pietarinen, Anna (2020) Nuoret turvapaikanhakijat oman osaamisensa tunnistajina, Itä-Suomen yliopisto

Koskinen, Pekka (2020) ”Mä en ensin mieltänyt itseäni mitenkään niinku aktivistina” : Kertomuksia nuorten vammaispoliittisesta aktivismista, Helsingin yliopisto

E Mubeen, Fath (2019) The Intersectional Experiences of Inclusion and Exclusion among Muslim Women in Finnish Labour Market, Itä-Suomen yliopisto

Leppäkoski, Elina (2019) Nuorten kuluttajien ympäristökansalaisuus mikromuoviongelman edessä, Itä-Suomen yliopisto

Pietilä, Jutta (2019) Näkörajoitteisten nuorten aikuisten kokemuksia e-demokratiapalveluiden saavutettavuudesta, Tampereen yliopisto

Guan, Yuanyuan (2018) Gamifying a Map-based Feedback Service to Support Youth Participation in City Improvement, Tampereen teknillinen yliopisto

Raportit ja selvitykset

Ympäristötieto kiertoon ylisukupolvisesti -raportti webinaarista 24.5.2021

Omana itsenä osa yhteiskuntaa: Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina

Environmental Collaboration and Conflict Resolution – Online Summer Course 2020

SOBIO Roundtable Seminar, 12. December 2019, Brussels SUMMARY REPORT / HIGHLIGHTS REPORT (PDF)

Ushiriki wa Vijana katika Ushirikiano wa Kimazingira na Michakato ya Amani – Ripoti Ya Tukio La Kando 2020 (PDF)

Youth Participation in Environmental Collaboration and Peace Processes – Side Event Report 2019 (PDF)

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN OSAAMINEN YHTEISKUNNALLISENA VOIMAVARANA
– Selvitys Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa vuosina 2016-2018
tehdyistä turvapaikanhakijoiden osaamiskartoituksista. (PDF)

Environmental collaboration and conflict resolution: The Crossroads of Forestry, Ecosystem Services and Wildlife 20.-24.82018 -kurssiraportti (PDF)

Suositukset ja lausunnot

Lausunto 9.6.2021: Kestävyysmurros arjessa: miten tukea nuorten taitoja ja motivaatiota sekä osallisuutta ja toivoa kestävyysmurroksissa?

Lausunto portugalilaisten nuorten ilmastokanteesta 6.5.2021

Politiikkasuositus 1.4.2021: Globally resposible, Locally responsive

Politiikkasuositus 12.2.2021: Päätöksiä tarvitaan pian. Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan

LAUSUNTO: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2250 (2015) ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” kansallinen toimintaohjelma, lausunto 5.10.2020

Tutkijoiden politiikkasuositus 6.4.2020: Pandemian jälkihoidon tulee olla kestävän kehityksen mukaista

ALL-YOUTHin lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan 2020-2023

ALL-YOUTHin lausunto kansallista lapsistrategiaa 2040 valmistelevalle tutkijatyöryhmälle

ALL-YOUTHin lausunto kansallisen metsästrategian valmisteluun 2018

Hanke mediassa

2022

Hyvinvointiin kuuluu mahdollisuus olla sellainen kuin on (SAKU ry/Action!-lehti 1/2022)

2021

Ilmastoahdistus nostattaa ilmastokanteita valtioita vastaan (Lakimiesuutiset, 15.12.2021)

Kanssatutkimus kutsuu kumppanuuteen ja ravistelee tutkimuksen perinteitä (UEF, Ajankohtaista, 19.11.2021)

Auktoriteetit vaikuttavat nuoren metsänomistajan ratkaisuihin (YLE, 12.8.2021)

Nuoret metsänomistajat luottavat auktoriteetteihin (UEF Ajankohtaista, 12.8.2021)

ALL-YOUTHin nuoret kanssatutkijat ja Tieto kiertoon -malli Suomi Areenan paneelikeskustelussa (Suomi Areena, 14.7.2021)

Tampereen yliopiston ihmisoikeustutkijoilta asiantuntijalausunto EIT:lle portugalilaisnuorten ilmastokanteesta
(TAU Tutkimusuutisia 6.5.2021)

18-vuotias, entä sitten? Itsenäistyvällä nuorella on oikeus käyttää ääntään (Lastensuojelun Keskusliitto, 7.4.2021)

Nuoret hyvin vedätte – vaikka aikuiset eivät sitä aina sanokaan (Unit, 18.2.2021)

Ympäristöpolitiikan opiskelijat ratkovat kestävyyden ongelmia yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa Joensuussa (Itä-Suomen yliopisto, 15.2.2021)

Palvelujen alasajo on lisännyt nuorten pahoinvointia (Helsingin Sanomat, vieraskynä 24.2.2021)

Pakolaistaustaiset nuoret ovat leimattu ryhmä (Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 22.3.2021)

2020

Kurkistus vuoteen 2050
(Heili 16.12.2020)

Pakolaistaustaisten nuorten kokemukset kertovat karua kieltä – edes hyvä suomen kieli ei auta työnhaussa: ”Ahaa, sinä puhutkin suomea”
(Yle Uutiset 18.11.2020)

Nuoret ja tutkijat kertovat pakolaistaustaisista nuorista yhteiskunnassa
(TAU Tutkimusuutisia 18.11.2020)

Tutkimus: Itsenäistyvät nuoret haluavat olla osa yhteiskuntaa
(TAU Tutkimusuutisia 11.11.2020)

Nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus jää usein piiloon (Helsingin Sanomat, vieraskynä 30.10.2020)

Projio täyttää syksyn pimeyden oivaltavilla valoilla ja pirkanmaalaisten tekijöiden vuolailla puheenvuoroilla
(Kulttuuritoimitus 19.10.2020)

Tutkimusryhmä toi nuorten äänen valotaidetapahtumaan
(TAU Tutkimusuutisia 19.10.2020)

Ammatillisen koulutuksen työelämäkeskeisyys ei enää riitä – työn merkitys on mietittävä uudelleen
(Ilmiö 29.9.2020)

Luontosuhteen jälleenrakennus -juttusarja
(Versus 8.6.2020)

Tutkijat kannustavat nuoria töihin maatiloille ensi kesäksi
(UEF Ajassa 13.5.2020)

Tieto kiertoon -malli lieventää nuorten ilmastohuolia
(SivisNYT 12.5.2020)

Monen nuoren metsänomistajan metsätila on kaukana kotoa
(UEF Ajassa 12.5.2020)

Tutkijoiden kannanotto: Pandemian jälkihoidon oltava kestävän kehityksen mukaista
(UEF Ajassa 6.4.2020)

Rakkautta tieteeseen koronan aikaan
(Karjalainen, kolumni 29.3.2020)

ALL YOUTH tutkii nuorten
yhteiskunnallista osallistumista – Kiusaaminen luo jo haasteita demokratiakehitykselle

(Freestyle-lehti 1/2020)

2019

Kestävä tulevaisuus on käsissämme
(Joensuun normaalikoulun uutiset 17.12.2019)

Meneekö metsään? -juttusarja
(Versus 9.12.2019)

Yhden asian nuoria vai monenlaisia persoonia ja osaajia
(Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön blogi 7.11.2019)

Intopäivä rohkaisi osallistumaan
(UEF Ajassa 24.9.2019)

Nuorille oppia biotaloudessa
(Karjalainen 5.9.2019)

Työkeskeinen ajattelu ajaa osan nuorista yhteiskunnan ulkopuolelle (Alusta 13.8.2019)

To engage youths to study political processes – there are no “one size fits all” methods
(Active Learning in Political Science 29.7.2019)

Onko ilmastonmuutos sukupolvikokemus? Äänessä Heta Heiskanen ja Mikko Piispa
(Alusta 11.6.2019)

Äänestysinto vaihtelee Euroopassa paljon – pian selviää, miten Suomi tällä kertaa pärjää suhteessa muihin
(Yle Uutiset 26.5.2019)

Turvapaikanhakijoilla usein niukka koulutus – kotona oltiin korjausverstaalla, rakennuksella tai kokkina
(Helsingin sanomat 15.5.2019)

Mentoroinnista väline ympäristöahdistuksen lievittämiseen
(UEF Ajassa 29.4.2019)

The Rule of Law and Human Rights Are Intricately Intertwined
(Vaikuttaja 18.3.2019)

Jääleinikki vastaan porot – narratiiveja Mallan luonnonpuistosta
(Alusta 13.3.2019)

Maahanmuuttajanaisilla tahto työmarkkinoille
(Saima 1/2019)

Puhutaan hetki siitä mikä EI ole ok.
(Joona Hellmann, Youtube 14.2.2019)

Myös Suomessa protestoidaan Greta Thunbergin innoittamana – ”Voi olla yksittäisistä nuorista kiinni, kuinka suureksi ilmiö kasvaa”
(Yle Uutiset 13.2.2019)

Aikuistumisen kiemurat tutkimuksen kohteena
(Punainen Risti, Uutiset 11.2.2019)

”Kouluni toimi ympäristöasioissa toisin kuin opetti” – huoli sävyttää nuorten suhdetta luontoon (Karjalainen 8.2.2019)

2018

Seminaarissa keskustellaan jatkuvasta metsän kasvatuksesta avohakkuiden vaihtoehtona
(Karjalainen 18.10.2018)

Kun ilmastopolitiikka ei riitä, soita lakimiehelle
(Alusta 21.09.2018)

Nuoret näkevät vain politiikan reiät
(Lapsen maailma, 3.9.2018)

Uusia työkaluja ympäristösovitteluun ja luonnonvarahallintaan
(Itä-Suomen yliopisto, 30.8.2018)

Voiko Suomi olla oikeudellisesti vastuussa Portugalin metsäpaloista?
(Vaikuttaja 23.8.2018)

Kansainväliset opiskelijat perehtyvät ympäristökonfliktien sovitteluun Itä-Suomen yliopistossa
(Itä-Suomen yliopisto, 14.8.2018)

Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta kasvanut jyrkästi – ”Nuoret ovat paljon tietoisempia kuin aiemmat sukupolvet tuossa iässä”
(Yle Uutiset, 13.8.2018)

Tieteilijät ja taiteilijat taistelevat ilmastonmuutosta vastaan Pohjois-Karjalan kesässä
(Karjalainen, 8.6.2018)

Pirkanmaan nuoret vaikuttajat kokoontuivat Tribe Tampereen tiloihin
(Aamulehti, 14.4.2018)

Nuorisotutkijat haluavat selvittää: Mitä 16-25-vuotiaat ajattelevat julkisista tiloista?
(Koillis-Helsingin Lähitieto, 7.3.2018)

Nykyinen politiikka ei uusiudu ilman nuoria
(Tamperelainen, 6.3.2018)

“Youth apathy is not the general trend” – An interview with Ferran Davesa
(Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Vaikuttaja-blogi, 30.1.2018)

Hienot hankkeet ja kanavat eivät auta, jos osaamista osallistua ei ole
(Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti Alusta!, 31.1.2018)

Tutkijat: tylsät vaalit tulossa, Niinistö jatkaa koko kansan vanhana isäntänä
(Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti Alusta!, 18.1.2018)

Jos presidentinvaalit eivät kiinnosta nuorta, ei ole välttämättä syytä huolestua
(Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti Alusta!, 15.1.2018)

Presidentinvaalipaneeli: Nuoret vaativat tulevaisuuden lupauksia
(Nuorten Agenda 2030, 15.1.2018)

Monitieteinen ALL-YOUTH-hanke tutkii nuorten osallistumista ja kestävää hyvinvointia
(Tampereen yliopisto, 10.1.2018)

Itä-Suomen yliopisto ja kumppaniverkosto yhdessä ALL-YOUTH-tutkimushankkeen avaukseen
(Itä-Suomen yliopisto, 10.1.2018)

Tutkimushankkeessa etsitään keinoja nuorten saamiseksi mukaan päätöksentekoon
(Helsingin yliopisto, 21.12.2017)

Nuoret pääsevät visioimaan kestävää tulevaisuutta laajassa tutkimushankkeessa
(Itä-Suomen yliopisto, 17.11.2017)

Tamperelaiset tutkijat mukana laajassa nuorisotutkimushankkeessa
(Tampereen teknillinen yliopisto, 22.9.2017)

Muut julkaisut

Ihminen ja ympäristö -seminaari 9.3.2020, videotallenne
(Tulliportin normaalikoulun lukio, Itä-Suomen yliopisto, ALL-YOUTH)

Tieto kiertoon – tiloille töihin -esite
(MTK, 4H, Punainen Risti, ALL-YOUTH 2019)

Tieto kiertoon -malli
(ALL-YOUTH, Opintokeskus Sivis, 2019)

WANTED: NUORI OSALLISTUMAAN -esite
(Opinkirjo, Nuorten Suomi, ALL-YOUTH 2019)


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter