Julkaisut

Tieteelliset julkaisut

Honkatukia, Päivi & Lähde, Miia (2020) Navigating towards sustainable working life – young people imagining the technologised future of work, Journal of Youth Studies, DOI: 10.1080/13676261.2020.1820971 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13676261.2020.1820971

Albrecht, Eerika, Tokola, Nina, Leppäkoski, Elina, Sinkkonen, Juni, Mustalahti, Irmeli, Ratamäki, Outi, Viljanen, Jukka (2020) Nuorten ilmastohuoli ja ympäristökansalaisuuden muotoutuminen. Lapsiasianvaltuutetun toimittama julkaisu, lokakuu 2020, hyväksytty.

Meriläinen, Niina & Piispa, Mikko (2020) “Antaa isojen herrojen ja rouvien päättää” – lasten ja nuorten oikeudet ja osallisuus ilmastonmuutoksen ajassa. Lapsiasianvaltuutetun toimittama julkaisu, lokakuu 2020, hyväksytty.

Mustalahti, Irmeli, Gutiérrez-Zamora, Violeta, Hyle, Maija, Devkota, Bishnu. & Tokola, Nina (2020) Responsibilization in natural resources governance: A romantic doxa? Forest Policy and Economics 111(2020):102033

Pakarinen, Virpi, Mustalahti, Irmeli & Konu, Henna (2020) Maaseutumatkailun edellytykset ja yhteistoiminta osana biotaloutta. Konu H., Pesonen, J. ja Reijonen H. (toim.) Matkailuliiketoiminta teoriasta käytäntöön. Vastapaino. 227-257.

Ågren, Susanna, Pietilä Iikka & Rättilä, Tiina (2020) Palkkatyökeskeisen ajattelun esiintyminen ammattiin opiskelevien työelämäasenteissa. Teoksessa Lotta Haikkola & Sami Myllyniemi (toim.) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto & opetus- ja kulttuuriministeriö, 157-178. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nuorisobarometri_2019-netti.pdf

Väänänen K., Hiltunen A., Varsaluoma J., Pietilä I. (2020) CivicBots – Chatbots for Supporting Youth in Societal Participation. In: Følstad A. et al. (eds) Chatbot Research and Design. CONVERSATIONS 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11970. Springer, Cham

Meriläinen, Niina (2019) Narratives of human trafficking in international issue arenas with implications for policy formation. International Handbook of Human Trafficking: A Multi-disciplinary and Applied Approach. Editoinut Dalla, Rochelle L; Sabella, Donna. Taylor & Francis: London. pp. 103-132. https://www.taylorfrancis.com/books/9781315277035

Rättilä, Tiina, Rinne, Jarmo, Kettunen, Mari, Karasti, Iina, Vierimaa, Jirka, Kosonen, Hanna & Tuukkanen, Roosa (2019) Nuorten kuulumisen rakentuminen YouTubessa refleksiivisen politiikan näkökulmasta. Politiikka, 61(4), 376–390.
https://journal.fi/politiikka/article/view/86835/47233

Ågren, Susanna & Kettunen, Mari (2019) Miten ammatillinen koulutus edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta? Nuorisotutkimus 37(3-4): 90-95

Tani, S., Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (2019) Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen?
https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/80151

Ollus, N., Tanskanen, M., Honkatukia, P., & Kainulainen, H. (2019) Sukupuolistunut vihapuhe, seksuaalinen häirintä ja risteävät yhteiskunnalliset erot. Kirjassa M. Teräsaho & J. Närvi (toim.) Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon. Analyyseja tasa-arvo-barometrista 2017. THL: Raportti 6/2019, 32-56.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137765/URN_ISBN_978-952-343-314-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tokola, Nina, Rättilä, Tiina, Honkatukia, Päivi, Mubeen, Fath E. & Mustalahti, Irmeli (2019) ”Haluan tulla nähdyksi huiviltani” – Nuorten musliminaisten kokemuksia kuulumisesta työelämässä. Nuorisotutkimus 37(2): 21-35.

Mietola, Reetta, & Simo Vehmas (2019) ‘He Is, After All, a Young Man’: Claiming Ordinary Lives for Young Adults with Profound Intellectual Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), pp. 120–128. DOI: https://doi.org/10.16993/sjdr.590

Pietilä, Iikka, Varsaluoma, Jari & Väänänen Kaisa (2019) Understanding the Digital and Non-digital Participation by the Gaming Youth. In: Lamas D., Loizides F., Nacke L., Petrie H., Winckler M., Zaphiris P. (eds) Lecture Notes in Computer Science vol 11747. Paper presented at Human-Computer Interaction – INTERACT 2019, Paphos, Cyprus September 6th (Part 2, pp. 453-471). Springer, Cham. PDF

Stenroos, Marko (2018) Power and Hierarchy among Finnish Kaale Roma. Critical Romani Studies 2018:2 PDF

Heiskanen, Heta (2018) Afraid of Fragmentation? Keep Calm and Apply the European Convention on Human Rights on Environmental Matters. Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2018:2. PDF

Meriläinen, Niina, Pietilä, Iikka & Varsaluoma, Jari (2018) Digital services and youth participation in processes of social change: World Café workshops in Finland. Presented at 2018 ECPR General Conference Universität Hamburg. PDF
Julkaisu konferenssin verkkosivulla: https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=42124&EventID=115

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Lauttajärvi-Pietarinen, Anna (2020) Nuoret turvapaikanhakijat oman osaamisensa tunnistajina, Itä-Suomen yliopisto

Koskinen, Pekka (2020) ”Mä en ensin mieltänyt itseäni mitenkään niinku aktivistina” : Kertomuksia nuorten vammaispoliittisesta aktivismista, Helsingin yliopisto

E Mubeen, Fath (2019) The Intersectional Experiences of Inclusion and Exclusion among Muslim Women in Finnish Labour Market, Itä-Suomen yliopisto

Leppäkoski, Elina (2019) Nuorten kuluttajien ympäristökansalaisuus mikromuoviongelman edessä, Itä-Suomen yliopisto

Pietilä, Jutta (2019) Näkörajoitteisten nuorten aikuisten kokemuksia e-demokratiapalveluiden saavutettavuudesta, Tampereen yliopisto

Guan, Yuanyuan (2018) Gamifying a Map-based Feedback Service to Support Youth Participation in City Improvement, Tampereen teknillinen yliopisto

Raportit ja selvitykset

SOBIO Roundtable Seminar, 12. December 2019, Brussels SUMMARY REPORT / HIGHLIGHTS REPORT (PDF)

Ushiriki wa Vijana katika Ushirikiano wa Kimazingira na Michakato ya Amani – Ripoti Ya Tukio La Kando 2020 (PDF)

Youth Participation in Environmental Collaboration and Peace Processes – Side Event Report 2019 (PDF)

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN OSAAMINEN YHTEISKUNNALLISENA VOIMAVARANA
– Selvitys Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa vuosina 2016-2018
tehdyistä turvapaikanhakijoiden osaamiskartoituksista. (PDF)

Environmental collaboration and conflict resolution: The Crossroads of Forestry, Ecosystem Services and Wildlife 20.-24.82018 -kurssiraportti (PDF)

Suositukset ja lausunnot

LAUSUNTO: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2250 (2015) ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” kansallinen toimintaohjelma

Tutkijoiden politiikkasuositus 6.4.2020: Pandemian jälkihoidon tulee olla kestävän kehityksen mukaista

ALL-YOUTHin lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan 2020-2023

ALL-YOUTHin lausunto kansallista lapsistrategiaa 2040 valmistelevalle tutkijatyöryhmälle

ALL-YOUTHin lausunto kansallisen metsästrategian valmisteluun 2018

Hanke mediassa

2020

Projio täyttää syksyn pimeyden oivaltavilla valoilla ja pirkanmaalaisten tekijöiden vuolailla puheenvuoroilla
(Kulttuuritoimitus 19.10.2020)

Tutkimusryhmä toi nuorten äänen valotaidetapahtumaan
(TAU Tutkimusuutisia 19.10.2020)

Ammatillisen koulutuksen työelämäkeskeisyys ei enää riitä – työn merkitys on mietittävä uudelleen
(Ilmiö 29.9.2020)

Luontosuhteen jälleenrakennus -juttusarja
(Versus 8.6.2020)

Tutkijat kannustavat nuoria töihin maatiloille ensi kesäksi
(UEF Ajassa 13.5.2020)

Tieto kiertoon -malli lieventää nuorten ilmastohuolia
(SivisNYT 12.5.2020)

Monen nuoren metsänomistajan metsätila on kaukana kotoa
(UEF Ajassa 12.5.2020)

Tutkijoiden kannanotto: Pandemian jälkihoidon oltava kestävän kehityksen mukaista
(UEF Ajassa 6.4.2020)

Rakkautta tieteeseen koronan aikaan
(Karjalainen, kolumni 29.3.2020)

ALL YOUTH tutkii nuorten
yhteiskunnallista osallistumista – Kiusaaminen luo jo haasteita demokratiakehitykselle

(Freestyle-lehti 1/2020)

2019

Kestävä tulevaisuus on käsissämme
(Joensuun normaalikoulun uutiset 17.12.2019)

Meneekö metsään? -juttusarja
(Versus 9.12.2019)

Yhden asian nuoria vai monenlaisia persoonia ja osaajia
(Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön blogi 7.11.2019)

Intopäivä rohkaisi osallistumaan
(UEF Ajassa 24.9.2019)

Nuorille oppia biotaloudessa
(Karjalainen 5.9.2019)

To engage youths to study political processes – there are no “one size fits all” methods
(Active Learning in Political Science 29.7.2019)

Onko ilmastonmuutos sukupolvikokemus? Äänessä Heta Heiskanen ja Mikko Piispa
(Alusta 11.6.2019)

Äänestysinto vaihtelee Euroopassa paljon – pian selviää, miten Suomi tällä kertaa pärjää suhteessa muihin
(Yle Uutiset 26.5.2019)

Turvapaikanhakijoilla usein niukka koulutus – kotona oltiin korjausverstaalla, rakennuksella tai kokkina
(Helsingin sanomat 15.5.2019)

Mentoroinnista väline ympäristöahdistuksen lievittämiseen
(UEF Ajassa 29.4.2019)

The Rule of Law and Human Rights Are Intricately Intertwined
(Vaikuttaja 18.3.2019)

Jääleinikki vastaan porot – narratiiveja Mallan luonnonpuistosta
(Alusta 13.3.2019)

Maahanmuuttajanaisilla tahto työmarkkinoille
(Saima 1/2019)

Puhutaan hetki siitä mikä EI ole ok.
(Joona Hellmann, Youtube 14.2.2019)

Myös Suomessa protestoidaan Greta Thunbergin innoittamana – ”Voi olla yksittäisistä nuorista kiinni, kuinka suureksi ilmiö kasvaa”
(Yle Uutiset 13.2.2019)

Aikuistumisen kiemurat tutkimuksen kohteena
(Punainen Risti, Uutiset 11.2.2019)

”Kouluni toimi ympäristöasioissa toisin kuin opetti” – huoli sävyttää nuorten suhdetta luontoon (Karjalainen 8.2.2019)

2018

Seminaarissa keskustellaan jatkuvasta metsän kasvatuksesta avohakkuiden vaihtoehtona
(Karjalainen 18.10.2018)

Kun ilmastopolitiikka ei riitä, soita lakimiehelle
(Alusta 21.09.2018)

Nuoret näkevät vain politiikan reiät
(Lapsen maailma, 3.9.2018)

Uusia työkaluja ympäristösovitteluun ja luonnonvarahallintaan
(Itä-Suomen yliopisto, 30.8.2018)

Voiko Suomi olla oikeudellisesti vastuussa Portugalin metsäpaloista?
(Vaikuttaja 23.8.2018)

Kansainväliset opiskelijat perehtyvät ympäristökonfliktien sovitteluun Itä-Suomen yliopistossa
(Itä-Suomen yliopisto, 14.8.2018)

Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta kasvanut jyrkästi – ”Nuoret ovat paljon tietoisempia kuin aiemmat sukupolvet tuossa iässä”
(Yle Uutiset, 13.8.2018)

Tieteilijät ja taiteilijat taistelevat ilmastonmuutosta vastaan Pohjois-Karjalan kesässä
(Karjalainen, 8.6.2018)

Pirkanmaan nuoret vaikuttajat kokoontuivat Tribe Tampereen tiloihin
(Aamulehti, 14.4.2018)

Nuorisotutkijat haluavat selvittää: Mitä 16-25-vuotiaat ajattelevat julkisista tiloista?
(Koillis-Helsingin Lähitieto, 7.3.2018)

Nykyinen politiikka ei uusiudu ilman nuoria
(Tamperelainen, 6.3.2018)

“Youth apathy is not the general trend” – An interview with Ferran Davesa
(Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Vaikuttaja-blogi, 30.1.2018)

Hienot hankkeet ja kanavat eivät auta, jos osaamista osallistua ei ole
(Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti Alusta!, 31.1.2018)

Tutkijat: tylsät vaalit tulossa, Niinistö jatkaa koko kansan vanhana isäntänä
(Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti Alusta!, 18.1.2018)

Jos presidentinvaalit eivät kiinnosta nuorta, ei ole välttämättä syytä huolestua
(Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti Alusta!, 15.1.2018)

Presidentinvaalipaneeli: Nuoret vaativat tulevaisuuden lupauksia
(Nuorten Agenda 2030, 15.1.2018)

Monitieteinen ALL-YOUTH-hanke tutkii nuorten osallistumista ja kestävää hyvinvointia
(Tampereen yliopisto, 10.1.2018)

Itä-Suomen yliopisto ja kumppaniverkosto yhdessä ALL-YOUTH-tutkimushankkeen avaukseen
(Itä-Suomen yliopisto, 10.1.2018)

Tutkimushankkeessa etsitään keinoja nuorten saamiseksi mukaan päätöksentekoon
(Helsingin yliopisto, 21.12.2017)

Nuoret pääsevät visioimaan kestävää tulevaisuutta laajassa tutkimushankkeessa
(Itä-Suomen yliopisto, 17.11.2017)

Tamperelaiset tutkijat mukana laajassa nuorisotutkimushankkeessa
(Tampereen teknillinen yliopisto, 22.9.2017)

Muut julkaisut

Ihminen ja ympäristö -seminaari 9.3.2020, videotallenne
(Tulliportin normaalikoulun lukio, Itä-Suomen yliopisto, ALL-YOUTH)

Tieto kiertoon – tiloille töihin -esite
(MTK, 4H, Punainen Risti, ALL-YOUTH 2019)

Tieto kiertoon -malli
(ALL-YOUTH, Opintokeskus Sivis, 2019)

WANTED: NUORI OSALLISTUMAAN -esite
(Opinkirjo, Nuorten Suomi, ALL-YOUTH 2019)


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter