”Huomenna olis muuten se lakko…” – Tutkimushavainnosta sarjakuvaksi

Syksyn alussa keräsin kokoon ALL-YOUTH-hankkeen tutkimustuloksia nuorten vaikuttamisen kokemuksista ja yhteiskunnallista osallistumista koskevista näkemyksistä (esim. Albrecht ym. 2020; Meriläinen & Piispa 2020; Honkatukia ym. tulossa). Vaikka olin itse tehnyt tutkimusta juuri tästä aiheesta, lukiessani kollegojen tekstejä yllätyin siitä, miten vahva viesti nuorten yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta ja vaikuttamisen halusta aineistoistamme välittyi. Syksyn aikana tästä tutkimushavainnosta syntyi yllä oleva sarjakuva.

Vaikuttaminen kiinnostaa, mutta kiinnostaako päättäjiä mitä nuoret ajattelevat?

Olemme ALL-YOUTH-hankkeessa viimeisen kolmen vuoden aikana tehneet tutkimusta eri puolella Suomea ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kanssa. Nuorten näkemyksiä ja kokemuksia on kerätty sekä haastattelemalla, kyselyillä että keskustelemalla nuorten kanssa erilaisissa tilaisuuksissa ja työpajoissa.

Näissä erilaisissa aineistoissa toistuu nuorten pohdinta ristiriidasta, joka liittyy nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Samalla kun nuoret kertovat itselle tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä ja halustaan vaikuttaa päätöksentekoon, nuoret tuntuvat olevan yksimielisiä myös siitä, että aikuiset eivät ole kiinnostuneita nuorten näkemyksistä ja mielipiteistä. Usein tätä perustellaan esimerkiksi viittaamalla siihen, miten vähän on nuoria päättäjiä tai miten nuorten vaikuttamispyrkimyksiin on julkisuudessa suhtauduttu. Mutta osalla nuorista on myös omakohtaista kokemusta siitä, että heidän näkemyksensä on sivuutettu. Silloinkin, kun nuorilta on kysytty heidän mielipiteistään, monet ovat kokeneet, että heidän osallistumisellaan ei ole vaikutusta päätöksentekoon.

Samalla kun moni nuori epäilee omia vaikuttamisen mahdollisuuksiaan, puhutaan yhteiskunnallisista asioista ja politiikasta aineistoissamme paneutuneesti. Monet nuoret ovat huolissaan ympäristöstä, ilmastonmuutoksesta, eriarvoistumisesta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Lisäksi monet pohtivat tulevaisuutta ja tähän liittyviä uhkakuvia: millaisia työmahdollisuuksia nyt opiskelevilla nuorilla on valmistuttuaan, ovatko nämä mahdollisuudet yhtäläiset kaikille, ja mitä omaan elämään seuraa globaaleista muutoksista.

Mielikuvien ja nuorten toiminnan välinen ristiriita

Se, että nuoret ovat kiinnostuneita politiikasta ja pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnassa, ei ole aivan uusi tutkimustulos. Esimerkiksi nuorten arvoja ja asenteita tarkastelevissa Nuorisobarometreissa on näkynyt nuorten kasvava kiinnostus politiikka ja vaikuttamista kohtaan. Myös itse olin törmännyt nuorten yhteiskunnalliseen kiinnostukseen ja politiikkaosaamiseen niissä tutkimuksissa, joissa itse olen ollut viime vuosina mukana. Tästä huolimatta yllätyin: vasta lukiessani kollegoiden tekstejä hahmotin, miten vahva viesti nuorten yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta ja vaikuttamisen halusta aineistoistamme välittyy.

Osittain yllättymiseni juonsi myös siitä, miten nuorten suhteesta vaikuttamiseen ja politiikkaan usein keskustellaan. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on jo vuosikymmeniä toisteltu, että politiikka ei kiinnosta nuoria. Tätä käsitystä tyypillisesti perustellaan nuorten alhaisilla äänestysprosenteilla. Ja vaikka sekä tutkimus että nuoret itse ovat pyrkineet haastamaan tätä käsitystä, kuva nuorista yhteiskunnallisesti passiivisina tuntuu pitävän pintansa. Edes nuorten ilmastoliike ja tämän saama laaja mediahuomio ei näytä murentavan mielikuvaa nuorista poliittisesti passiivisina toimijoina.

Tutkimushavaintojemme äärellä päädyinkin pohtimaan, mitä nuorten oikeastaan pitäisi tehdä, jotta heidän vaikuttamisen halunsa ja toimintansa huomattaisiin ja otettaisiin tosissaan.

Tutkimushavainnot sarjakuvaksi

Jo lukiessani kollegojen tekstejä alkoi mielessäni kyteä ajatus sarjakuvasta. Havaitsemamme ristiriita nuorten osoittaman kiinnostuksen ja tähän suhtautumisen välillä tuntui niin kärkevältä, että tässä oli jopa jotain huvittavaa. Ajattelin, että sarjakuva olisi mahdollisesti toimiva tehdä korostuneen näkyväksi tämä ristiriitainen tapa, jolla nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen suhtaudutaan. Sarjakuvassa olisi myös mahdollista tuoda esiin sekä nuorten moninaisia kiinnostuksen kohteita, vaikuttamistoimintaa, että niitä tunteita, joita toisaalta vaikuttamiseen, toisaalta tämän tyrmäämiseen aineistossamme liitettiin.

Sarjakuvan toteuttajaksi saimme ammattilaisen, kuvittaja Tiina Sileonin (Tussitaikurit). Piirtämisen pohjustukseksi keskustelimme Tiinan kanssa tutkimushavainnoistamme: siitä, millaiset asiat nuoria kiinnostavat ja miten tämä kiinnostus tulee esiin; siitä, millaisin tavoin nuoret pyrkivät vaikuttamaan ja saamaan äänensä kuuluville; ja siitä, miten tällä tuntuu olevan vain vähän vaikutusta siihen, miten nuorista yhteiskunnallisina toimijoina ajatellaan. Kun muutamista yleisistä kysymyksistä (Joo, saa olla huumoria!) ja kuvittamisen yksityiskohdista oli sovittu, jäi sarjakuvan työstäminen Tiinan osaaviin käsiin.

Ja hieno lopputulos löytyy siis tämän tekstin alusta.

Reetta Mietola
Kirjoittaja työskentelee yliopistotutkijana ALL-YOUTH-hankkeessa ja tekee tutkimusta nuorten poliittisen osallistumisen mahdollisuuksista ja ehdoista.

Lähteet:

Albrecht, Eerika, Tokola, Nina, Leppäkoski, Elina, Sinkkonen, Juni, Mustalahti, Irmeli, Ratamäki, Outi & Viljanen, Jukka (2020) Nuorten ilmastohuoli ja ympäristökansalaisuuden muotoutuminen. Teoksessa Elina Pekkarinen & Terhi Tuukkanen (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4.

Honkatukia, Päivi, Kallio, Jenni, Lähde, Miia & Mölkänen, Jenni (2020) “Omana itsenä osa yhteiskuntaan – Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina” Julkaistaan 12.11. Itsenäistymispäivän webinaarissa  https://www.punainenristi.fi/uutiset/20200929/itsenaistymispaivan-webinaarissa-puhutaan-itsenaistymisesta-nyt-ja-tulevaisuuden

Meriläinen, Niina & Piispa, Mikko (2020) ”Antaa isojen herrojen ja rouvien päättää” – Ammattikoulunuorten osallisuus ja vaikuttaminen ilmastonmuutoksen ajassa. Teoksessa Elina Pekkarinen & Terhi Tuukkanen (toim.) Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2020:4.

 


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter