Nuorten äänet kuuluville virtuaalisen kansalaisraadin avulla: kehittäjän näkökulma Digiraatiin

Digiraati on verkkopalvelu, jonka tavoitteena on mahdollistaa ja edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Digiraadin prototyypin kehitystyö aloitettiin vuonna 2019 Tampereen yliopistolla osana ALL-YOUTH-hanketta. Alkuvuonna 2020 julkaistiin ensimmäinen versio varsinaiseen raatikäyttöön, ja tätä prototyyppiä kehitettiin edelleen aina huhtikuuhun 2022 asti. Tällöin oikeusministeriö julkaisi virallisen tuotantoversion palvelusta osana ministeriön demokratiapalveluita.

Making voices heard – Virtual Council for young people: a developer’s perspective

Virtual Council – Digiraati in Finnish – is a web-based service aimed to enable and advance the societal participation of all youth between 15-29 years old. Originally, the prototype version was developed as a part of a multidisciplinary ALL-YOUTH research project at Tampere University back in 2019. The continuous improvement of this Virtual Council prototype has been going on until the Ministry of Justice recently launched the official production version of the service at their democracy platform.