Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Nuoret puhuvat tulevaisuudesta (jakso 7)

Viimeisessä jaksossa podcastin teemoja puretaan nuorten voimin. Arielan vieraana ovat Ida Päykkönen, Selma Tikkamäki ja Venla Puolakka. Keskustelussa Ida, Selma ja Venla kertovat, miltä podcastin muissa jaksoissa käydyt keskustelut näyttäytyvät heille ja heidän arkensa näkökulmasta: missä asioissa ja millä keinoin heidän arkisissa ympäristöissä toteutuu nuorten kuuleminen, ja toisaalta miltä tuntuu kun kuulemisesta ei seuraa mitään. Entä miltä näyttää tulevaisuuden työelämä ysiluokkalaisen hektisestä kouluarjesta käsin?

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Nuoret ja demokratia (jakso 6)

Jaksossa keskustellaan nuorista ja demokratiasta. Koska nuorilla on erilaiset lähtökohdat osallistumiseen on tärkeää kysyä keiden nuorten ääni yhteiskunnassa ja nuorten asioissa kuuluu sekä hakea keinoja niiden nuorten osallistumisen vahvistamiseen, jotka eivät koe nuorille suunnattuja osallistumisen paikkoja omikseen. Arielan vieraana on Satu Rantakärkkä, joka työskentelee Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä, ja on tässä tehtävässä osallistunut Digiraadin kehittämistyöhön.

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Nuoret ja yhteiskunnallinen osallisuus (jakso 5)

Tämän jakson aiheena on nuoret ja yhteiskunnallinen osallisuus. Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi ja tukemiseksi on Suomessa kehitetty erilaisia käytäntöjä ja rakenteita, mutta miten nämä vastaavat lasten ja nuorten omaa kokemusta siitä, mistä osallisuudessa on kyse? Arielan kanssa osallisuuden käsitteellistämisestä, tutkimuksesta ja käytännöistä keskustelee Elina Stenvall, joka työskentelee SOS-Lapsikylässä kehittämispäällikkönä.

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Nuoret ja yhdenvertaisuus (jakso 4)

Tässä jaksossa keskustellaan nuorista ja yhdenvertaisuudesta tutkimuksen ja käytännön nuorisotyön näkökulmista. Miten nuoret näkevät yhdenvertaisuuden tilanteen ja tulevaisuuden suomalaisessa yhteiskunnassa? Entä miten nuoret itse tai nuorten kanssa toimivat aikuiset voivat edistää yhdenvertaisuutta ja täten vaikuttaa vähemmistöjen asemaan Suomessa? Arielan kanssa keskustelemassa ovat Reetta Mietola ALL-YOUTH-hankkeesta sekä Aila Palmroos ja Leif Palmroos Jyväskylän romaninuoret ry:stä.

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Työ ja toimeentulo sekä nuorten kansalaisena toimimisen mahdollisuudet (jakso 3)

Tässä jaksossa aiheena on työ ja toimeentulo sekä nuorten kansalaisena toimimisen mahdollisuudet. Ariela keskustelee Jenni Kallion ja Susanna Ågrenin kanssa siitä, miten nuoret näkevät suomalaisen yhteiskunnan ja tähän kuulumisen. Onko työ edelleen yhteiskunnallisen osallistumisen normi, ja jos näin on, millaisia ongelmia tästä voi seurata nuorten osallisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta? Jenni ja Susanna työskentelevät Tampereen yliopistossa ja ovat tehneet tutkimusta ALL-YOUTH-hankkeessa.

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Ilmasto- ja ympäristökriisit ja kestävä hyvinvointi (jakso 2)

Tämän jakson aiheena on ilmasto- ja ympäristökriisit ja kestävä hyvinvointi. Mikä on nuorten rooli ilmasto- ja ympäristökriisien ratkomisessa? Entä millä keinoin nuoret itse ovat pyrkineet vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja näitä koskevaan politiikkaan? Arielan kanssa nuorten toiminnan tavoista ja heidän osallistumistaan tukevista rakenteista ja menetelmistä keskustelevat ALL-YOUTH-hankkeen varajohtaja Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta ja Heta Heiskanen ympäristöministeriöstä.

Puheenvuoroja nuorista ja tulevaisuudesta – Nuoret ja rauha (jakso 1)

Podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustellaan nuorista ja rauhasta. Mitä on arkinen rauha ja miksi tätä pitää tutkia? Millaisena arkinen rauha näyttäytyy, kun tätä tarkastellaan nuorten näkökulmasta? Arielan vieraina ovat Eeva Puumala ja Anna Sofia Suoranta Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta TAPRIsta. Eevan ja Anna Sofia tutkivat yhteiseloa moninaistuvissa ja erilaistuvissa yhteisöissä EmergentCommunity-tutkimushankkeessa.