Site icon ALL-YOUTH

Avoin kirje työministeri Tuula Haataiselle,

Kuva: John Schnobrich/ Unsplash

Terveisiä ysiluokkalaisilta!

Me ALL-YOUTH-tutkimushankkeen tutkijat tapasimme Tampereella järjestetyssä Vaikuta! -päivässä yli 130 ysiluokkalaista nuorta, joiden ajatuksia tulevaisuuden työelämästä lupasimme tuoda tietoosi. Samalla nuoret saavat mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua tulevaisuuden työelämään koskevaan keskusteluun. Se, millaiseksi tulevaisuuden työelämä muotoutuu, on tärkeä asia monille nuorille, mutta heidän ajatuksensa jäävät usein kuulematta.

Nuoret arvostavat työtä, haluavat tulla hyviksi veronmaksajiksi ja tehdä osansa yhteisen hyvinvoinnin eteen. Samaan aikaan he kertovat, ettei työpaikan saaminen yksin riitä. Heille on tärkeää, että he voivat tehdä merkityksellistä työtä reiluilla ehdoilla. Nuorten tulevaisuuden työelämää koskevista toiveista on helppo löytää kestävän kehityksen idean mukaisia ajatuksia, erityisesti sosiaalista ja ekologisista kestävyyttä. Nuorten mielestä työntekijöitä ja -hakijoita pitää kohdella tasa-arvoisesti. Heidän mielestään on kiinnitettävä huomiota uusiutuvan energian käyttöön, ja he esimerkiksi toivovat voivansa kävellä tai pyöräillä omille työpaikoilleen.

Ehkä kaikkein merkittävin nuorten viesti koskee työelämän arvoja, erityisesti yhdenvertaisuutta. Vaikuta! -päivään osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset toivovat pääsevänsä tekemään työtä, joka on heidän arvojensa ja intohimojensa mukaista. He haaveilevat työelämästä, jossa työntekijöitä arvostetaan ja kohdellaan oikeudenmukaisesti iästä, sukupuolesta, nimestä, ihonväristä ja alkuperästä huolimatta. He toivovat yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä niin rekrytointiprosesseissa, palkkauksessa, työilmapiirissä kuin työuralla etenemisessä.

Samoin tärkeää on, että tulevaisuuden työyhteisöissä viihdytään ja voidaan hyvin. Nuoret unelmoivat työpaikoista, joilla on rento ja kannustava ilmapiiri, jonne jokainen on tervetullut sellaisena kuin on. Tällaista työpaikkaa ilmentää luottamus, hyvä yhteishenki, vastavuoroinen tuki ja syrjimättömyys. Reilut työnantajat ja esihenkilöt ovat inhimillisiä. Heitä on helppo lähestyä, he kuuntelevat työntekijöitä ja antavat työntekijöille rakentavaa palautetta.

Samaan aikaan ysiluokkalaiset ovat tietoisia siitä, että monet näistä asioista eivät tällä hetkellä toteudu. Yksi Vaikuta! -päivässä tapaamamme nuorten ryhmä listasi seuraavia asioita, joihin on tärkeää puuttua:

Ikäsyrjinnän loppuminen. Nimisyrjinnän loppuminen. Rakeenteellisen rasismin lopettaminen työelämässä. Joustavammat työajat varsinkin lapsiperheille. Avoimempi työilmapiiri ja työelämän lasikaton poistaminen.

Nuoret kiinnittävät huomiota myös työssä jaksamiseen ja siihen, että elämässä on muitakin asioita kuin työ. Työterveyshuollon ohella he toivovat joustavia työaikoja, turvallisuutta, virkistystoimintaa ja riittävästi lomaa palautumiseen. Palkan pitää riittää elämiseen ja itsensä toteuttamiseen. Nuoret toivovat myös, ettei eläkeikä enää nouse.

Ysiluokkalaiset miettivät paljon työelämässä meneillään olevia muutoksia. Ne vaikuttavat heidän omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa, jota luotaavia valintoja heidän odotetaan tekevän yhteisvalinnassa. Monet kokevat, etteivät he saa tällä hetkellä riittävästi tietoa päätöstensä tueksi. Millaisia koulutusvalintoja juuri heille on olemassa? Millaisia ovat tulevaisuuden ammatit ja niiden edellyttämät tiedot ja taidot? Miten teknologisoituminen, digitalisoituminen ja robotisoituminen muuttavat työelämää? Miten he voivat pärjätä ja varmistaa asemansa tulevaisuuden työmarkkinoilla? Millaisesta koulutuksesta saa parhaat eväät oman paikan löytämiseen työelämässä?

Tällaisia viestejä nuoret halusivat lähettää Sinulle, arvoisa työministeri. Toivomme, että nuorten toiveet, huolet ja mielipiteet saisivat ansaitsemansa huomion työelämää koskevassa päätöksenteossa. Nuoret haluavat tehdä osansa tulevaisuuden työntekijöinä ja yhteiskunnan rakentajina. Meidän aikuisten ja päätöksentekijöiden velvollisuutena on huolehtia, että tämä on heille mahdollista.

Ystävällisin terveisin,

Annika Valtonen, Susanna Ågren, Jenni Kallio ja Päivi Honkatukia, ALL-YOUTH-tutkimushankkeen tutkijoita

ALL-YOUTH on monitieteinen tutkimushanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version