Miksi nuorten ääni pitää saada kuuluville YK:n metsäfoorumissa?

YK:n jäsenmaat vahvistivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelman, joka ohjaa kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Kestävän kehityksen tavoitteiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. YK:n metsäfoorumi (UNFF) tuottaa tietoa siitä, miten metsiin liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita tuetaan ja toteutetaan globaalisti. Miksi juuri nuorten osallistuminen YK:n metsäfoorumiin on tärkeää, ja miksi heidän äänensä pitää saada kuuluville myös metsäkeskustelussa?

Hyvin suunnitellut digitaaliset palvelut tukevat nuorten yhteiskunnallista osallistumista – myös poikkeusoloissa

Kuva 1: Digiraadin käyttö voi tukea nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen minäpystyvyyttä ja madaltaa kynnyksiä osallistumiselle (www.digiraati.fi) ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa kehitetyssä Digiraadissa on huomioitu erilaisista lähtökohdista tulevien nuorten käyttäjätarpeita …

Lue lisääHyvin suunnitellut digitaaliset palvelut tukevat nuorten yhteiskunnallista osallistumista – myös poikkeusoloissa