Vilka är vi?

Projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF), vars uppgift är att finansiera långsiktig forskning i programformat som producerar lösningar för betydande utmaningar inom det finländska samhället.

Projektet leds av professor, Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet.

Projektets ställföreträdande ledare är professor, Irmeli Mustalahti, Östra Finlands universitet.

Ansvarig för växelverkan inom projektet är forskare, Reetta Mietola, Helsingfors universitet. 

Delstudien Med jämlik ungdom som mål

Ledare för delstudien, professor, FD Reetta Toivanen, Helsingfors universitet
reetta.toivanen@helsinki.fi
Forskningsintressen: etnografi, grundläggande och mänskliga rättigheter, språkliga och etniska minoriteter, kritisk teori, det arktiska området
Publikationer i TUHAT-databasen

 

 

Projektplanerare, PM Anna Suni, Helsingfors universitet
anna.suni@helsinki.fi

 

 

 

Projektkoordinator, Katri Dewald, Helsingfors universitet
katri.dewald@helsinki.fi

 

 

 

Doktorand, PM Marko Stenroos, Helsingfors universitet
marko.stenroos@helsinki.fi

 

 

 

Doktorand, PM Jenni Mölkänen, Helsingfors universitet
jenni.molkanen@helsinki.fi

 

 

 

Forskare Reetta Mietola, Helsingfors universitet
reetta.mietola@helsinki.fi

 

 

 

Delstudien Från drömmar till verklighet

Ledare för delstudien, professor, PD Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet
paivi.honkatukia@uta.fi
Forskningsintressen: unga, genus, etnicitet och rasifiering, avvikande beteende, social kontroll

 

 

Forskare

SVD Tiina Rättilä, Tammerfors universitet
tiina.rattila@uta.fi
Forskningsintressen: demokratiteori, deltagande, metoder för deltagande, medborgar- och invånaraktivism, offentlighetsteori, performativ politik, kvalitativa forskningsmetoder

 

 

SVD Jarmo Rinne, Tammerfors universitet
jarmo.rinne@uta.fi
Forskningsintressen: politiskt deltagande, medborgaraktivism, digipolitik, självorganiserande politisk verksamhet och implementering av strategiskt tänkande

 

 

SVM Miia Lähde, Tammerfors universitet
miia.lahde@uta.fi
Forskningsintressen: identitet, hållbar välfärd, tvärmetodik, delaktiggörande metoder

 

 

 

Delstudien Med digitala lösningar som mål

Ledare för delstudien, professor, TkD Kaisa Väänänen, Tammerfors universitet
kaisa.vaananen@tut.fi
Forskningsintressen: användarupplevelse, användarbehov, nya digitala lösningar, delaktiggörande formgivning, mobil- och ubikteknologi

 

 

Forskare

FD Jonna Koivisto, Tammerfors universitet
jonna.koivisto@tut.fi
Forskningsintressen: spelifiering, spelmässighet, motivation, konsumentbeteende på webben

 

 

FT Jari Varsaluoma, Tammerfors universitet
jari.varsaluoma@tut.fi
Forskningsintressen: användarupplevelse, användarfokuserad formgivning

 

 

BA Iikka Pietilä, Tammerfors universitet
iikka.pietila@tut.fi

 

 

 

Delstudien Lösningar på juridiska problem

Ledare för delstudien, professor, AVD Jukka Viljanen, Tammerfors universitet
jukka.viljanen@uta.fi
Forskningsintressen: mänskliga rättigheter och statsförfattningsrätt

 

 

Forskare

SVM, AVM Heta Heiskanen, Tammerfors universitet
heta.heiskanen@uta.fi
Forskningsintressen: grundläggande och mänskliga rättigheter samt olika deltaganderättigheter

 

 

FD Niina Meriläinen, Tammerfors universitet
niina.merilainen@uta.fi
Forskningsintressen: mänskliga rättigheter och maktförhållanden

 

 

Ph.D. Ferran Davesa
https://www.ies.be/user/189
Forskningsintressen: politiskt deltagande, sociala rörelser, ungdomspolitik samt i synnerhet ny teknologi och ny media

 

 

 

Delstudien Att skapa hållbar välfärd

Ledare för delstudien, professor, PhD Irmeli Mustalahti, Östra Finlands universitet
irmeli.mustalahti@uef.fi
Forskningsintressen: förvaltning av naturresurser och deltagande

 

 

Forskare

FD Nina Tokola, Östra Finlands universitet
nina.tokola@uef.fi
Forskningsintressen: ungas miljöfärdigheter, interaktiv förvaltning av naturresurser, unga och hållbar utveckling

 

 

Professor, AFD Teppo Hujala, Östra Finlands universitet
teppo.hujala@uef.fi
Forskningsintressen: framtidsforskning, skogsbioekonomi, flerkriteriebedömning, processanalys
Publikationer i tjänsten Google Scholar

 

 

AFD Antti Erkkilä, Östra Finlands universitet
antti.erkkila@uef.fi
Forskningsintressen: ekologisk och social hållbarhet, skogsbioekonomi, klimatförändring, lokal information

 

 

 

Interaktör, YTM Pasi Huttunen, Östra Finlands universitet
pasi.huttunen@uef.fi

 

 

 


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter