Mitä tutkimme?

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Hankkeessa on viisi työpakettia:

Työpaketti 1: ALL-YOUTH – Kaikki nuoret – Hankkeen johtaminen (Johtaja, Dos. Reetta Toivanen ja työryhmä, Helsingin yliopisto) johtaa ja koordinoi konsortiota, vastaa toimenpiteiden seurannasta ja analysoinnista sekä opiskelijaklinikoiden toteutuksesta.

Työpaketti 2: ALL-YOUTH – Kaikki nuoret – Unelmista niiden toteuttamiseen (Prof. Päivi Honkatukia ja työryhmä, Tampereen yliopisto). Työryhmä kuuntelee ja analysoi nuorten toiveita ja unelmia kestävän hyvinvoinnin, kasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Yhdessä muiden työpakettien kanssa TP2 tekee innovatiivista tutkimusta sekä kehittää inklusiivisia yhdessä tekemisen käytäntöjä, jotta kaikki nuoret voisivat osallistua yhteiskunnallisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen.

Työpaketti 3: ALL-YOUTH – Kaikki nuoret – Kohti digitaalisia ratkaisuja (Varajohtaja, Prof. Kaisa Väänänen ja työryhmä, Tampereen teknillinen yliopisto) tutkii ja kehittää yhdessä nuorten kanssa nuorille suunnattuja innovatiivisia digitaalisia malleja ja palveluita, jotka edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta, yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

Työpaketti 4: ALL-YOUTH – Kaikki nuoret – Oikeudellisten esteiden ratkaisijoina (Prof. Jukka Viljanen ja työryhmä, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu). Työryhmä analysoi, miten nykyinen oikeudellinen sääntely ja institutionaaliset olosuhteet vaikuttavat nuorten luottamukseen, turhautumiseen ja osallistumiseen yhteiskunnassa, sekä antaa suosituksia, miten osallistumisen esteitä voidaan vähentää nuorten luottamuksen ja kestävän kasvun lisäämiseksi.

Työpaketti 5: ALL-YOUTH – Kaikki nuoret – Kestävää hyvinvointia luomassa (Prof. Irmeli Mustalahti ja työryhmä, Itä-Suomen yliopisto) tutkii ja testaa osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin nuorten kanssa muissa työpaketeissa luotuja ratkaisuja, jakaa tietoa konsortion, partnereiden ja sidosryhmien kesken, sekä etsii ratkaisuja, miten nuoret voisivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita, ja mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa esimerkiksi biotalouden parissa. Toimintatutkimuksella pyritään ”elävän tiedon” haltuunottoon ja juurruttamiseen – tiedon, josta on hyötyä sekä nuorisoyhteisöjen tiedon ja toiminnan tarpeisiin sekä tutkijoille ja sitä kautta laajemmin yhteiskunnassa.

 

Yhteistyökumppanimme


Jaa sosiaalisessa mediassa
Facebooktwitter