Keitä olemme?

Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), jonka tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Hankkeen johtaja FT Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto

Hankkeen varajohtaja professori, TkT Kaisa Väänänen, Tampereen teknillinen yliopisto

 

Työpaketti 1

Työpaketin johtaja, FT Reetta Toivanen, Helsingin yliopisto
reetta.toivanen@helsinki.fi
Tutkimusintressit: etnografia, perus- ja ihmisoikeudet, kieli- ja etniset vähemmistöt, kriittinen teoria, arktinen alue
Julkaisut TUHAT-tietokannassa

 

Projektisuunnittelija, VTM Anna Suni, Helsingin yliopisto
anna.suni@helsinki.fi

 

 

Työpaketti 2

Työpaketin johtaja, professori, VTT Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
paivi.honkatukia@uta.fi
Tutkimusintressit: nuoret, sukupuoli, etnisyys ja rodullistaminen,  poikkeava käyttäytyminen, sosiaalinen kontrolli

 

Tutkijat

YTT Tiina Rättilä, Tampereen yliopisto
tiina.rattila@uta.fi
Tutkimusintressit: demokratiateoria, osallistuminen, osallistumismenetelmät, kansalais-  ja asukasaktivismi, julkisuusteoria, performatiivinen politiikka,  laadulliset tutkimusmenetelmät

 

YTT Jarmo Rinne, Tampereen yliopisto
jarmo.rinne@uta.fi
Tutkimusintressit: poliittista osallistuminen, kansalaisaktivismi, digi-politiikka, itse-organisoituva poliittinen toiminta ja strategisen ajattelun implementoituminen

 

YTM Miia Lähde, Tampereen yliopisto
miia.lahde@uta.fi
Tutkimusintressit: identiteetti, kestävä hyvinvointi, monimenetelmäisyys, osallistavat menetelmät

 

Työpaketti 3

Työpaketin johtaja, professori, TkT Kaisa Väänänen, Tampereen teknillinen yliopisto
kaisa.vaananen@tut.fi
Tutkimusintressit: Käyttäjäkokemus, käyttäjätarpeet, uudet digitaaliset ratkaisut, osallistava suunnittelu, mobiili- ja ubiikkiteknologiat

 

Tutkijat

FT Jonna Koivisto, Tampereen teknillinen yliopisto
jonna.koivisto@tut.fi
Tutkimusintressit: Pelillistäminen, pelillisyys, motivaatiot, kuluttajakäyttäytyminen verkossa

 

FM Jari Varsaluoma, Tampereen teknillinen yliopisto
jari.varsaluoma@tut.fi
Tutkimusintressit: Käyttäjäkokemus, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

 

BA Iikka Pietilä, Tampereen teknillinen yliopisto
iikka.pietila@tut.fi

 

 

Työpaketti 4

Työpaketin johtaja, professori, HT Jukka Viljanen, Tampereen yliopisto
jukka.viljanen@uta.fi
Tutkimusintressit: ihmisoikeudet ja valtiosääntöoikeus

 

Tutkijat

VTM, HTM Heta Heiskanen, Tampereen yliopisto
heta.heiskanen@uta.fi
Tutkimusintressit: Perus- ja ihmisoikeudet sekä erilaiset osallistumisoikeudet

 

FT Niina Meriläinen, Tampereen yliopisto
niina.merilainen@uta.fi
Tutkimusintressit: ihmisoikeudet ja valtasuhteet

 

Ph.D. Ferran Davesa
https://www.ies.be/user/189
Tutkimusintressit: poliittiinen osallistuminen, sosiaaliset liikkeet, nuorisopolitiikka sekä erityisesti uudet teknologiat ja uusmedia

 

Työpaketti 5

Työpaketin johtaja, vuorovaikutusvastaava professori, PhD Irmeli Mustalahti, Itä-Suomen yliopisto
irmeli.mustalahti@uef.fi
Tutkimusintressit: luonnonvarainhallinta ja osallistuminen

 

Tutkijat

FT Nina Tokola, Itä-Suomen yliopisto
nina.tokola@uef.fi
Tutkimusintressit: nuorten ympäristökyvykkyydet, vuorovaikutteinen luonnonvarainhallinta, nuoret ja kestävä hyvinvointi

 

Professori, MMT Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto
teppo.hujala@uef.fi
Tutkimusintressit: ennakointi, metsäbiotalous, monikriteeriarviointi, toimintatutkimus
Julkaisut Google Scholar -palvelussa

 

MMT Antti Erkkilä, Itä-Suomen yliopisto
antti.erkkila@uef.fi
Tutkimusintressit: ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, metsäbiotalous, ilmastonmuutos, paikallinen tieto

 

Vuorovaikuttaja, FM Risto Löf, Itä-Suomen yliopisto
risto.lof@uef.fi

 

 

 


Jaa sosiaalisessa mediassa
Facebooktwitter